Kor mange unge skal vi ofre?

Foto: Isi Parente fra Unsplash

Då den USA-amerikanske journalisten Abigail Shrier i 2020 gav ut boka som på svensk fekk tittelen «Irreversibel skada: Transepidemin som drabbar våra döttror», vekte ho oppsikt. Mange var glade for at nokon skreiv så grundig om farane for uboteleg skade som den radikale kjønnsideologien representerer for barn, særleg tenåringsjenter. Det er ingen tvil om at […]

Stadig fleire endrar praksis

No hender det saker på “løpende bånd” internasjonalt i høve behandling av barn og unge med kjønnsinkongruens. Sverige, Frankrike og UK bråbremser medisinsk behandling med hormonar og kirurgi. I Sverige kan no slik behandling berre gjerast i heilt eksepsjonelle tilfeller; utanom i forskning. No skal første steg i behandlinga vere psykisk/psykiatrisk utredning, psykososial støtte og […]

«Med fare for uboteleg skade»

Foto: Verne Ho fra Unsplash

I Norge har det dei siste ti åra vore ein alarmerande auke i talet på barn og unge med kjønnsinkongruens (med 10–20 personar under 18 år, til ca. 200 pr.år). Denne nye gruppa har nokre særlege kjenneteikn; – sterk overrepresentasjon (2 av 3) av jenter i tidleg pubertet – plutseleg debut av kjønnsdysfori utan tidlegare […]

Eg er sterkt imot og skremt av Pride-ideologien som FRI forfektar

Pride-parade

Eg ønskar å kommentere denne debatten fordi eg har erfaringar frå ein liknande situasjon då første Pride vart arr. i Ålesund i 2018. Sjøl opplevde eg å stå i eit dilemma; eg støttar dei homofile sin rettigheitskamp, men eg er sterkt imot og skremt av Prideideologien som FRI forfektar. For meg vog det siste tyngst. […]

Kven av dine foreldre ville du unnvere, mor di eller far din?

Familie

I flaumen av triste historier med vinkling utfrå vaksne sine behov og ønskar om barn, og som vi så lett identifiserar oss med og synes synd i, er det vanskeleg å få fram barneperspektivet. Eg har freista gjere det gjentatte gongar, men opplever ” å tale for døve øyrer”. SÅ kanskje kan eg lykkast bedre […]