Sverige har begynt å diskutere kjønnsforskjeller

Foto: Antenna cw fra Unsplash
Foto: Antenna cw fra Unsplash

Det er klare, generelle forskjeller mellom menn og kvinner. Det viser forskning på hjernen. Samtidig er variasjonen innenfor kjønnsgruppene veldig stor. Dette slås fast når den svenske avisen Dagens Nyheter gjennomgår forskningen som finnes på forskjeller mellom kjønnene.

Avisen Världen idag kommenterer funnene slik:

Att lyfta fram biologiska skillnader mellan könen har inte varit självklart i Sverige under de senaste åren. Som Världen idag tidigare rapporterat har SVT de senaste veckorna dock sänt en serie om könsskillnader med titeln ”Från savannen till Tinder” med Belinda Olsson som programledare. Och nu lyfter även Dagens Nyheter frågan om skillnader mellan könen.

DN:s artikel inleds med frågan om det finns skillnader i mäns och kvinnors hjärnor.

Svaret är enligt forskningen ett tydligt ja. Det finns olikheter både i hjärnans storlek och i hur vi beter oss.

– Egentligen skulle jag säga att det finns väldigt få beteenden där det inte finns skillnader. Även om skillnaderna oftast är väldigt små, säger Agneta Herlitz, professor i psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm, till tidningen.

– Det kan vara små skillnader i basala funktioner som smittar av sig i vårt beteende, och därför kan få en större betydelse i vardagslivet. Man ser skillnader när det gäller aggressioner, när det gäller minne, sexuellt beteende, personlighet, kognition, motivation, självkänsla, och så vidare.

En rad olika forskningsresultat pekar mot flera skillnader i mäns och kvinnors hjärnor. Samtidigt betonas att detta alltid handlar om generaliseringar på gruppnivå.

”Skillnaderna inom de båda grupperna är nästan alltid mycket större än skillnaden mellan dem”, skriver DN och tar som exempel hur lätt eller svårt en person har att sätta ihop en Ikea-möbel.

Förmågan kan här skilja sig mer mellan två kvinnor än den gör mellan kvinnor och män. Även om män generellt har bättre spatial förmåga, alltså att kunna tänka ut hur tredimensionella föremål ser ut när man vrider på dem åt olika håll, så finns det många kvinnor som har en bättre spatial förmåga än många män. Det går alltså inte att dra slutsatser om hur bra en person är på att till exempel skruva ihop en möbel bara utifrån kön.

Agneta Herlitz menar att forskningen om olikheter mellan könen måste fortsätta.

– De flesta människor har uppfattningar om detta, och man tycker och tror det ena och det andra. Det duger inte att ha fördomar och idéer utan att veta vad som stämmer, när det i många fall faktiskt är möjligt att ta reda på vad som är sant, säger hon.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter