Økende motstand mot radikal kjønnsteori i Sverige

Foto: Linus Mimietz fra Unsplash
Foto: Linus Mimietz fra Unsplash

I Sverige planlegges det protestmarsjer mot RFSU og RFSL (Sveriges svar på organisasjonen FRI) sin innflytelse i svensk skole. I et opprop på Facebook henviser initiativtakeren Mats Hedenby til avisen Världen idag sine reportasjer om hva RFSL formidler på sine hjemmesider om blant annet voldelige sexaktiviteter og voldtektsleker.

Världen idag skriver videre:

På flera håll i landet förbereds nu protestmarscher mot RFSU och RFSL. Arrangörerna kräver att statliga anslag till dessa organisationer stoppas, att de förbjuds från att finnas i skolmiljöer samt att sprida sin litteratur och ideologi till barn och ungdomar under 18 år.

– Barnen ska inte behöva utsättas för detta i skolmiljö. Vi vill skydda barnen och försvara vårt samhälle, som hamnat på ett sluttande plan, säger initiativtagaren Mats Hedenby till Världen idag och menar att orsaken till utvecklingen är att man har släppt de kristna värderingarna.

Mats Hedenby ville undersöka intresset för att protestera mot förbunden och publicerade därför ett upprop på Facebook i söndags. Genom detta fick han kontakt med intresserade runt om i landet och redan nu planeras samordnade manifestationer i Piteå, Kalmar, Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm och Södertälje.

I sitt upprop nämner Mats Hedenby även Världen idags rapportering från förra veckan om en av RFSL:s hemsidor, som bland annat innehåller råd om strypning, våldtäktslek och droger.

– Artikeln ledde till en opinion på sociala medier. Jag vill smida medan järnet är varmt, förklarar han.

Genom protesterna vill Hedenby väcka debatt och han hoppas att människor ska få upp ögonen för ”vad som pågår”.

Han är även medadministratör till Facebookgruppen ”RFSU ut ur skolan”, som har närmare 2 500 medlemmar. Gruppens syfte är att samla röster som anser att RFSU med flera gått för långt och att dela information kring detta.

Mats Hedenby pekar på några av de saker som RFSU står för, som att barn i förskolan ska få leka sexuella lekar utan att vuxna lägger sig i.

– De har också ett outtalat krav att inga vuxna ska närvara i klassrummen när de pratar med barnen. Jag kan inte se något skäl till att staten ska bidra med skattepengar till deras verksamhet. De är samhällsfarliga.

Mats Hedenby hänvisar till en lagtext i brottsbalken som lyder: ”Den som bland barn eller ungdom sprider en skrift, bild eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran, döms för förledande av ungdom till böter eller fängelse i högst sex månader.”

– Detta bortser man ifrån. Skolan frångår sitt uppdrag att skydda våra barn, menar han.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter