Tysk prest dømt for homo-hatprat – kirke ble vandalisert

Foto: Julia Joppien fra Unsplash
Foto: Julia Joppien fra Unsplash

Presten Olaf Latzel uttalte seg skarpt mot homoseksualitet. Da ble kirken hans tilgriset med maling. Så ble han dømt for oppvigleri, og nå har vandalene vendt tilbake. Det skriver avisen Dagen.

Dagens skriver at under et ekteskapsseminar i menigheten sin i Bremen i Nord-Tyskland satte Latzel sinnene i kok da han beskrev homoseksuell praksis som en «degenerert form for samkvem».

Det tyske nettstedet idea.de skriver at han ble anklaget for utsagn om at personer fra det tyske motstykket til Pride-marsjen, Christopher Street Day, var som «forbrytere som dukket opp overalt» og at «Hele denne kjønnsskitten er et angrep på Guds skaperorden.»

Seminaret i den evangelisk-reformerte St. Martini-menigheten ble avholdt i oktober i 2019. Mye av bråket startet først et halvår senere da Latzels uttalelser under seminaret ble lagt ut på videokanalen YouTube og dermed gjort kjent for offentligheten.

Latzel har beklaget deler av sin ordbruk, men ikke standpunktet sitt. Han sier uttalelsene ikke var ment for et større publikum, bare for de 30 parene på seminaret. Han hadde ikke tenkt å publisere videoen på nettet, men den ble lagt ut av et sognebarn. Nå er den fjernet.

Dømt til bot

Uttalelsene førte til at Latzel ble tiltalt, og i slutten av november i fjor ble han i tingretten dømt til å betale nesten 82.000 kroner for det dommeren mente var oppvigleri.

– Det er bevist at han med vilje ansporet til hat mot homofile, sa dommer Ellen Best.

Hun hevdet at Latzel gjennom sine uttalelser hadde skapt en hatefull stemning mot homofile og dermed krenket deres menneskeverd. Latzel fremholdt at han skiller klart mellom homofili, som han avviser, og homofile, som han respekterer som mennesker.

– Dette er uforståelig, for homofili uten mennesker er utenkelig, og den seksuelle orienteringen er en del av en person og definerer vedkommendes personlighet, hevdet dommer Ellen Best som la vekt på at Latzel hadde presentert homofili som en trussel samfunnet må forsvares mot. Med det antydet han ifølge Best at homofile ikke var likeverdige samfunnsmedlemmer. Hun sa dette ble understreket av Latzels bemerkning om Christopher Street Day, som kan forstås som en invitasjon til å «iverksette tiltak mot dem».

Tross dommerens påstand kan det se ut som hatet i første rekke rettes mot Latzels menighet og ikke mot homofile. Menigheten har vært utsatt for ulike typer angrep i en årrekke som følge av prestens teologiske ståsted.

Da det i fjor ble kjent hva Latzel hadde sagt, ble kirkefasaden vandalisert med maling. Den første helgen i mars gjentok dette seg.

Tidligere er kirkegjengere flere ganger blitt forstyrret av hissige homoaktivister før og under gudstjenesten. I fjor vår stilte 50 homofile par seg opp utenfor kirken og kysset hverandre mens folk var på vei inn i kirken.

Ifølge menigheten ble kirkegjengerne hindret fysisk i å komme inn i kirken. Demonstrantene kastet oppblåste kondomer på dem og viste dem fingeren, og da de nektet å forlate stedet, havnet de i slåsskamp med politiet.

Under angrepet for noen dager siden, ble den verneverdige kirken for andre gang tilsølt med rød- og blåmaling over store deler av fasaden.

Kirkens inngangspartier er tilgriset gjentatte ganger, og slagord er blitt skrevet på ytterveggene. Et av dem lyder: «Gud er homofil». Arbeidet med å rengjøre kirken har kostet menigheten titusener av kroner.

Det har også vært rettet angrep mot Latzel personlig. Bilen hans er flere ganger blitt skrapt opp, og noen har moret seg med å bestille varer i hans navn for levering på døra hans. Det er også kommet drapstrusler i menighetens postkasse.

Omstridt prest

St. Martini-menigheten har stigende oppslutning og er godt kjent i Tyskland for sin konservative profil. Olaf Latzel er en omstridt prest, men får full støtte fra sine faste tilhørere. Menighetsrådet støtter også presten sin uten forbehold.

Menighetsrådsleder Jürgen Fischer sa i fjor at pressen har framstilt saken helt feil.

– Latzel har aldri uttalt at homofile er kriminelle, sier han.

Latzel selv sier uttalelsen var myntet på dem som hadde smurt maling og slagord på kirken. Latzel har ifølge advokaten sin heller ikke beskrevet noen personer som «kjønnsskitt», men kritisert en politisk bevegelse og dens kjønnsideologi.

Mens lokalmenigheten støtter Latzel, gjør ikke alle i kirkesamfunnet deres, Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), det samme. Bernd Kuschnerus i sammenslutningen Bremische Evangelische Kirche (BEK), som St. Martini-menigheten er med i, er sterkt kritisk.

– Jeg er dypt berørt av at en prest i vår kirke er dømt for oppvigleri. Uttalelsene som ligger til grunn, er uakseptable og har skadet hele kirkens omdømme, sier Kuschnerus.

BEK mener det er et dårlig vitnesbyrd overfor samfunnet at en av dens prester er dømt for hatprat. Derfor ble Latzel midlertidig suspendert. St. Martini-menigheten vurderer på sin side å avslutte medlemskapet i BEK, melder idea.de.

Andre kirkelige røster i Tyskland stiller seg på Latzels side. Ulrich Rüß, som leder den protestantiske paraplyorganisasjonen Konferenz Bekennender Gemeinschaften, kaller utfallet i tingretten «en politisk dom i en politisk prosess».

– Siden Latzel har beklaget sitt grove ordvalg og uttalelsene ikke var ment for et større publikum, har dommen mindre å gjøre med oppvigleri og mer med viljen til å gjøre et eksempel ut av Olaf Latzel, mener Rüß.

Latzels forsvarer, Sascha Böttner, kunngjorde i retten at dommen ankes. Han kalte kjennelsen «en katastrofe» og sa den kunne føre til begrenset ytringsfrihet i Tyskland.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter