Vil de liberale erobre Metodistkirken?

Trekors på vegg
Bilde av James L W fra Unsplash

Avisen Dagen skriver i dag om prosessen i Metodistkirken knyttet til liberal samlivsetikk.  Pastor Dag Martin Østevold i Centralkirken i Bergen kommenterer situasjonen slik:

I utgangspunktet er det en ulykke og en sorg at kirken er kommet dit. Men når den først er det, tror jeg dette er riktig og helt nødvendig. Jeg tror det er en dyp erkjennelse i kirken, uansett syn på seksualitet, at det ikke var noen vei utenom.

Intern strid

Dagen skriver at Metodistbevegelsen lenge har vært herjet av en intern strid om samlivsetikk. Under den ekstraordinære generalkonferansen i februar i fjor kom det til avstemning om en rekke forslag til vei videre. Flertallet ønsket ikke å åpne opp for ordinasjon av LHBTQ+-personer, men styrket i stedet formuleringene som forbyr dette.

I etterkant av konferansen har det vært store demonstrasjoner og aktivisme for å endre dette resultatet. Nå skal trossamfunnet igjen drøfte samlivsetikk, under generalkonferansen i Minneapolis i mai.

Nylig ble det kjent at 16 ledere fra alle de tyngste gruppene i The United Methodist Church (UMC) har signert en avtale som vil innebære en deling av kirken. «Vi gir mulighet til at alle deler av kirken skal kunne være trofaste til sin teologiske forståelse, samtidig som en erkjenner verdigheten, likheten og respekten for alle personer», sies det i protokollen.

– Synd splitter

Til Dagen sier pastoren i Centralkirken i Bergen at tilstanden i UMC er et uttrykk for hva synd gjør:

Den fører oss bort fra Kristi herredømme og splitter oss. Men dette er også noe som Det Nye Testamentet taler om som en fare. Apostelen som ber oss ta vare på åndens enhet, sier underlig nok: «Det må være partier iblant dere for at det rette blant dere må bli synlig.»

Østevold synes det er forunderlig er at de som i 45 år har tapt denne kampen i UMC, og som tapte i fjor, får beholde navnet Metodistkirken.

De tradisjonelle og mer konservative må trolig kalle seg noe annet. Det er jo en skjebnens ironi.

Overraskende

Hilde M. Movafagh, rektor ved Metodistenes Teologiske Seminar, sier til Dagen at det ikke er mye som overrasker henne ved forslaget som har kommet:

En deling har vært en tanke som har vært der lenge, og her ser vi ett av forslagene som skisserer hvordan en deling kan uttrykke seg. Det som kanskje er overraskende er at det er den konservative fløyen som går, all den tid at de tok en knepen seier i februar. Men mye har skjedd etter det. Mange av de som befinner seg litt «på midten» har våknet opp. Det har blitt veldig tydelig for den konservative siden at de ikke er mange nok til å få gjennomført planen. Konsekvensen er at de velger å gå ut og danne sitt eget kirkesamfunn. At de har klar en ny kirkeordning og en kirkelig infrastruktur, viser at de har forberedt dette lenge.

Leif Jacobsen sitter i et råd som skal utarbeide en konsekvensutredning dersom kirken skal leve med to syn. Også han synes det er overraskende at det ligger an til at det blir mindretallet som viderefører Metodistkirken på verdensbasis, og sier:

Jeg tror forslaget fremsettes fordi man ikke ønsker noen gjentagelse av generalkonferansen i fjor. Man orker rett og slett ikke å kjempe mer. Man har innsett at man ikke blir enige og kan ikke fortsette å stå imot hverandre.

Han ser ikke bort fra at noen enkeltmenigheter og pastorer ikke lenger vil ønske å fortsette i en kirke som har åpnet for full inkludering av homofile og lesbiske og som har omdefinert ekteskapet, og sier

Det behøver likevel ikke å få karakteren av splittelse. Det kommer an på hvordan det skjer.

Dagen

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Samantha Gades fra Unsplash

Pride-uke i norsk ishockey

Denne uka er det Pride-uke i norsk ishockey, og det blir også markert i NRKs Supernytt. Supernytt er et program det er vanlig for norske