Svenska evangeliska alliansen med hjelp til foreldre i deres møte med radikal kjønnsteori

Pride parade
Bilde av Mercedes Mehling fra Unsplash

Prideparader, LHBTI-dager og feiring av regnbueflagget har blitt stadig vanligere på skoler, barnehager og barneidrett, både i Sverige og i Norge. I Sverige har derfor den Svenska evangeliska alliansen, laget materiale som kan være en ressurs for kristne foreldre som ønsker argumenter når de møter disse fenomenene.

Det er Ingrid Bystrøm i avisen Världen i dag som skriver:

Under det senaste året har ett antal kristna föräldrar kontaktat Svenska evangeliska alliansen (Sea) och uttryckt sin vånda över arrangemang som prideparader, hbtq-dagar och regnbågsmanifestationer på barnens förskola, skola eller i idrottslaget.

– Även flera lärare har kontaktat oss med denna typ av frågor, eftersom de upplever att det är lågt i tak på deras arbetsplatser, och svårt att anmäla en avvikande åsikt när dessa saker kommer på tal, säger Seas generalsekreterare Olof Edsinger i en pressrelease.

– Det är tydligt att både lärare och föräldrar känner sig pressade av dessa inslag i skolans värld. Man känner ett obehag inför att barnen dras in i frågor som de ännu inte är redo för, eller pressas till åsikter som deras föräldrar inte delar, fortsätter han.

Som ett konkret stöd har Sea därför tagit fram tre dokument med tankar, argument och länkar för alla som behöver hjälp att bemöta eller protestera mot de nya fenomenen.

Det första dokumentet handlar om den normkritiska pedagogiken och den queerideologi som ligger till grund för pedagogiken. Dokumentet innehåller argument som kan användas för att problematisera dessa tankegångar.

Det andra dokumentet har rubriken ”Hbtq– när skolan eller förskolan är avsändare”. Där föreslås förhållningssätt och argument som föräldrar kan använda sig av om skolan exempelvis vill anordna en hbtq-dag, bjuda in RFSL eller RFSU som föreläsare eller hissa prideflaggan.

Det tredje dokumentet handlar om regnbågsflaggan inom idrottsrörelsen, särskilt trenden med regnbågsfärgade kaptensbindlar inom barnidrotten, som både barn och föräldrar kan känna sig obekväma med.

”Inte för att man motsätter sig vad bindlarna sägs symbolisera – nämligen ”alla människors lika värde” – utan för att regnbågsflaggan står för något mer, och mer politiskt, än detta”, står det i Seas pressrelease.

Dokumenten har tagits fram i samråd med föräldrar och lärare.

Genom ett samarbete med Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS), som är religiöst obundet, ges två av dokumenten ut i två versioner. NfS-dokumenten saknar alla hänvisningar till kristen tro och kan användas av dem som önskar en mer neutral avsändare.

Dokumenten finns att ladda ner från de två organisationernas hemsidor.

Världen i dag

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter