Vi nærmer oss en endring i straffelovens §185

Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash
Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash

I innstillingen står det at «Departementet foreslår å tilføye «kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk» som diskrimineringsgrunnlag» i en rekke av lovens paragrafer, inkludert straffeloven § 185 om hatefulle ytringer.

Flertallet i justiskomiteen, som består av medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre, «viser til at de foreslåtte lovendringene vil styrke det strafferettslige diskrimineringsvernet for transpersoner og andre som har en kjønnsidentitet eller et kjønnsuttrykk som bryter med omgivelsenes forventninger».

I dag er ordlyden i loven sånn at en persons «homofile orientering» er vernet. Det foreslås i innstillingen at ordlyden endres til «seksuell orientering». Det samme flertallet som nevnt over uttrykker om dette: «I tillegg foreslås det at formuleringen «homofil orientering» endres til «seksuell orientering» i de ovennevnte bestemmelsene. Endringer gjør det tydeligere at også bifile har et særskilt strafferettslig vern mot diskriminering».

Foreløpig dato for behandling i Stortinget av endringsforslagene er 3. november 2020.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Jason Leung fra Unsplash

Stavanger får regnbueplass

Stavanger kommunes utvalg for miljø og utbygging, som består av representanter fra Ap, H, FP, MDG og V, vedtok 21. juni 2023 følgende: Utvalg for

Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash

Räsänen frifunnet på alle punkter

I starten av september behandlet ankedomstolen i Helsingfors saken mot tidligere partileder og innenriksminister Päivi Räsänen. Räsänen, som fortsatt er medlem av den finske riksdagen