Paven støtter borgerlig partnerskap mellom homofile

Vatican city
Foto: Caleb Miller fra Unsplash

Pave Frans har for første gang siden han ble pave gitt grønt lys til sivile partnerskap mellom to personer av samme kjønn. Det skjer i en ny dokumentarfilm.

«Francesco» hadde premiere på filmfestivalen i Roma onsdag. Midtveis tar filmen for seg hvilke saker den katolske kirkens overhode bryr seg mest om: Miljø, fattigdom, migrasjon, økonomisk og etnisk ulikhet, og folk som rammes mest av diskriminering.

– Homoseksuelle personer har rett til å være i en familie. De er Guds barn, sier Frans.

– Det vi må ha, er en sivil partnerskapslov, på den måten er de juridisk dekket, tilføyer paven.

Da paven var erkebiskop i Buenos Aires, omfavnet han også sivile partnerskap for homofile par som et alternativ til likekjønnede ekteskap.

Bernt Oftestad er katolikk, teolog og professor emeritus i kirkehistorie ved MF Vitenskapelige høyskole. Han påpeker at pave Frans avviker fra katolsk tro og lære med uttalelsene i dokumentaren. Til avisen Vårt Land kommenterer han uttalelsen slik:

En pave kan godt være i strid med læren, men det er ikke slik at dette er noe de troende må rette seg etter. Med disse utsagnene bidrar paven til å skape splid og vanskeligheter innad i den katolske kirken.

Han påpeker at pave Frans har kommet med mange uttalelser som har blitt sett på som kontroversielle i deler av den katolske kirken siden han tok over som pave i 2013. I mange tilfeller har det siden blitt konkretisert at paven ikke mente det akkurat sånn som han først sa det, eller uttalelsene har blitt trukket tilbake.

Oftestad vil derfor ifølge Vårt Land vente på bekreftelse fra offisielt hold om at pave Frans faktisk står inne for det han sier om homofilt partnerskap i dokumentarfilmen, før han tillegger uttalelsene stor vekt:

Hvis dette bekreftes, kan det føre til en krise i den katolske kirken. Vår tro og lære endres ikke ved at paven sier sine meninger, men det splitter og ødelegger det åndelige limet i kirken. En kirke bør ikke være splittet.

Til Vårt Land sier Oftestad at pavens autoritet kan bli svekket av gjentatte uttalelser som er i strid med katolsk teologi.

Når paven uttaler seg sånn får det betydning innad i kirken, hvor det kan svekke hans autoriet. Paven har flere ganger møtt motstand fra andre toppledere i kirken, blant annet fra kardinaler. På sikt er det uheldig. På en annen side sitter ikke paven evig. Dette er en pave som er prinsipiell uklar.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Adam Nescioruk fra Unsplash

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir