Verdialliansen reagerer på politiets engasjement i Pride

Foto: Kate Macate fra Unsplash
Foto: Kate Macate fra Unsplash

I et brev til justisminister Monica Mæland viser Verdialliansen til at eieren og arrangøren av Pride inngår i en organisert bevegelse i Norge og internasjonalt med omfattende krav til politisk, ideologisk, kulturell og juridisk reform av samfunnet. En rekke av disse kravene gjelder reform av samfunnet og regulering av andre borgere og gruppers rettigheter. Dette er gjengitt i brevet.

Verdialliansen skriver at politiets profilering og deltagelse i Pride skaper uklarhet om politiets uavhengighet på samfunnsområder hvor det er stor bevegelse og foreligger et betydelig konfliktpotensial. Det skaper bekymring når en kampanje med karakter av omkamp om rusreformen og krav om legalisering av narkotika får sette dagsorden og utløse undersøkelser av politiets rolleforståelse, mens politiets rolleforståelse i forhold til LHBTIQ-organisasjonene og deres agenda er uberørt.

Verdialliansen har derfor levert følgende anmodning til justisministeren

Vurderingen av politiets rolleforståelse må ikke avgrenses til forholdet til en bestemt forening / organisasjon. Mandat må søke et prinsipielt grunnlag for objektive, forutsigbare og hjemmelsbaserte retningslinjer som ivaretar politiets uavhengighet og likebehandling av alle samfunnsgrupper, diskrimineringsgrunnlag, politiske og økonomiske interesser.

 

BREV TIL JUSTISMINISTER MONICA MÆLAND

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Posten gir ut Pridefrimerke

Posten gir ut et skeivt frimerke for å markere at det er 50 år siden homoseksuelle handlinger ble avkriminalisert i Norge. Frimerket viser et hjerte

Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash

Anken mot Päivi Räsänen er blitt godkjent

I mars ble Päivi Räsänen, tidligere innenriksminister og nåværende riksdagsmedlem i Finland, funnet «ikke skyldig» på alle tiltalepunkt av Helsingfors tingrett. Räsänen var tiltalt for