Vatikanet protesterer mot forslag til homo- og transfobi-lov i Italia

Foto: Mathew Schwartz fra Unsplash
Foto: Mathew Schwartz fra Unsplash

Vatikanet bekreftet tirsdag at det hadde overlevert en diplomatisk protest til den italienske ambassaden i Vatikanet mot et utkast til italiensk lov som har til hensikt å forby homo- og transfobi, den såkalte Zan-loven.

Ifølge Vatikanets utenriksdepartement vil forslaget som nå blir undersøkt av Senatets justiskomité (etter en første godkjenning av lovteksten i Deputertkammeret den 4. november), bryte med deler av det reviderte konkordatet mellom Den katolske kirken og Italia. Denne henvendelsen fra Vatikanet til den italienske staten er enestående i historien om forholdet mellom de to statene.

Etter Italias samling i 1861 og den senere eliminasjonen av kirkestaten i 1870 ble kirkens status uavklart fram til 1929, da forholdet mellom kirken og Italia ble formelt regulert i et konkordat kalt Lateran-overenskomsten. Denne avtalen regulerer forholdet mellom Italia og Vatikanstaten, garanterer kirken trosfrihet og er fortsatt gjeldende lov. Konkordatet ble oppdatert i 1984.

Vatikanet har aldri tidligere grepet inn i den italienske lovgivende prosessen, men her mener kirken at lovforslaget er i strid med konkordatet.

Det var Vatikanets utenriksminister Paul Richard Gallagher som overleverte bekymringsmeldingen fra Vatikanet til den italienske stat.

Kort fortalt uttrykker Vatikanet bekymring for at innhold i det aktuelle lovforslaget reduserer tros- og organisasjonsfriheten Den katolske kirken er garantert ved artikkel 2, avsnitt 1 og 3 i det reviderte konkordatet.

Vatikanet protesterer mot at katolske skoler ikke ble unntatt fra en foreslått nasjonaldag mot homofobi, lesbofobi og transfobi, som skulle holdes 17. mai, og uttrykte også bekymring for at katolikker på grunn av Zan-loven i fremtiden kunne møte rettslige reaksjoner dersom de uttrykker sine meninger om LHBTIQ-spørsmål.

Lovforslaget sier at skoler og andre offentlige organer skal organisere «seremonier, møter og annen passende aktivitet» for å markere anti-homofobi-dagen, og at de bør «fremme LHBTIQ-kulturen med respekt og inkludering, bekjempe fordommer, diskriminering og vold motivert av seksuell legning og kjønnsidentitet.»

Kritikere ser på dette som en anledning til å åpne for det de ser på som homofil propaganda i skolene.

Corriere della Sera – AFP

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter