Jeg ønsker at Frelsesarmeen skal endre syn, det finnes det gode bibelske argumenter for, sier Anna Rebecca Solevåg til Vårt Land

Foto: Ross Findon fra Unsplash
Foto: Ross Findon fra Unsplash

– Jeg ønsker at Frelsesarmeen skal endre syn. Det finnes det gode bibelske argumenter for, sier Anna Rebecca Solevåg til Vårt Land.

Her følger artikkelen der Vårt Land tar opp debatten som foregår i Frelsesarmeen. Hvor sympatien til VL ligger, er mer enn tydelig.

Solevåg er soldat i Stavanger korps i Frelsesarmeen. De siste årene har den kirkelige hjelpeorganisasjonen arrangert samtalemøter over hele landet, om inkludering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Frelsesarmeens etiske råd har på initiativ fra Frelsesarmeen internasjonalt, gjennomført samtaler siden 2018 om likekjønnet ekteskap i en kristen kontekst. Samtalene skjedde på bakgrunn av et felles internasjonalt regelverk, på tvers av land, hvor likekjønnet ekteskap blir lov i stadig flere land.

Solevåg mener samtalene er skritt i riktig retning, men samtidig ikke nok.

Marta Maria Espeseth ble nylig fratatt sin stilling som offiser i Frelsesarmeen, fordi hun ønsket å dele livet sitt med en kvinne. Soldater og offiserer er såkalte uniformerte stillinger som henger høyt i den kirkelige organisasjonen. Soldat er imidlertid et medlem, mens en offiser har utdannelse og mottar lønn.

Likekjønnede relasjoner er nærmere bestemt ikke tillat innenfor det internasjonale regelverket til Frelsesarmeen.

– Det finnes en stadig voksende minoritet, inkludert offiserer, som deler synet på å akseptere soldater og offiserer som ønsker å leve i likekjønnede relasjoner, sier Solevåg.

Bare ikke likekjønnede relasjoner

Frelsesarmeen er en del av The Salvation Army, og følger derfor et internasjonalt regelverk. Det er mulig å gjøre endringer i regelverket, og det har det blitt gjort før, forteller både Solevåg og sjefsekretær i Frelsesarmeen Bente Gundersen.

I afrikanske land er det gjort unntak for enkelte menn som er gift med flere koner og som er soldat. Disse er dog allerede gift med flere koner når de ønsker å bli soldat. De må ikke skille seg fra konene de har, og de kan ikke gifte seg med flere koner etter at de har skrevet under på livsstilsforpliktelsene som soldatskapet innebærer.

Sjefsekretær i Frelsesarmeen Bente Gundersen begrunner dette med konteksten i landene.

– Begrunnelsen for dette er omsorg for kvinnene og barna. I land uten sosialt sikkerhetsnett, ville det å påkreve slike skilsmisser medføre at kvinner og barn hadde blitt satt på gata, sier Gundersen.

Det internasjonale hovedkvarteret har gitt mulighet til kontekstuelle tilpasninger i bestemte tema i begrensede geografiske områder, der det er hensiktsmessig utfra en helhetsvurdering. I punktet om likekjønnede relasjoner er den internasjonale ledelsen derimot strenge.

– De har imidlertid vært tydelig på at det ikke er åpnet for kontekstuelle tilpasninger i spørsmålet om likekjønnet ekteskap, sier Gundersen.

Et mulig handlingsrom?

Gundersen forteller at territoriale ledere har frihet til å legge egne nasjonale føringer innen bestemte temaer, så lenge de er innenfor det internasjonale regelverket.

Territoriallederen utfører det internasjonale oppdraget i det gitte territoriet, herunder strategi, økonomi og forvaltning. Her deler Norge, Island og Færøyne samme leder: kommandør Knud David Welander.

– Han bestemmer innenfor det området han blir delegert ansvar for. I hvilken grad likekjønnede ekteskap skal kunne omfattes av reglene for soldatskap eller offiserskap, er ikke blant disse, sier Gundersen.

Også gjengifte var tidligere et brudd på regelverket, men det er et punkt hvor det internasjonale hovedkvarteret i senere tid har gitt rom for gjengifte. Dette var ikke en kontekstuell tilnærming i enkeltterritorier, men en avgjørelse på det internasjonale plan.

– Ettersom synet på, aksepten av og lovgivningen rundt likekjønnet ekteskap varierer så sterkt som det gjør rundt omkring i verden, er det vanskelig å se for seg en tilsvarende global avgjørelse på dette temaet, sier Gundersen.

Delte og sterke meninger

Hilding Runar er tidligere offiser og nåværende medlem av Frelsesarmeen. Han mener å se tegn på at Frelsesarmeen i Norge er i en prosess som kan føre til endring av den eksisterende læren.

– Jeg tror ikke det i kristen sammenheng. Jeg ser ikke at det er mulig å forstå Bibelen annerledes, som er rimelig klar når det gjelder samliv. Kravene som stilles til rollene som soldat og offiser må følge Guds vilje, ved at man skal forkynne slik Bibelen forteller det. Deres primæroppgave er å forkynne Guds ord, sier Runar.

– Mulig å ta Bibelen på alvor og tolke på ulike måter

Anna Rebecca Solevåg mener derimot at Frelsesarmeen bør endre sitt syn, og at det er fullt mulig med bibelske argumenter.

– Jeg tror det Paulus forbyr i de versene som ofte siteres, er noe annet et likeverdig, gjensidig forpliktende samliv, som er det kristne homofile ønsker i dag, sier Solevåg.

Solevåg viser til da Frelsesarmeen åpnet for ordinasjon av kvinner på 1870-tallet. Da var de modige og forut for sin tid, mener hun. Med utgangspunkt i erfaringen av at Gud kalte henne til å forkynne, tok Frelsesarmeens grunnlegger, Catherine Booth, et oppgjør med bibelvers om at «kvinner skal tie». Det er mulig å lese Bibelen på samme måte i spørsmål om likekjønnet ekteskap, mener hun.

– Det er en tradisjonell måte å lese Bibelen på. Folk tar Bibelen på alvor og leser den samtidig på ulike måter. Jeg har troen på at den norske ledelsen kan foran med å vise et åpent Frelsesarmeen internasjonalt, sier Solevåg.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Haithem Ferdi fra Unsplash

Framstilling av kjønn i læreverk

Lytt til Kamilla Aslaksen sin spennende forskning om kjønn (kjønnsidentitet) i norske lærebøker for grunnskolen! På presist og kortdattet vis, får hun i Øyvind Børvens