Tåkelegging av kjønn, psykiater Øyvind Hastings kommentar til lege Ketil Slagstad

Foto: Jakub Kriz fra Unsplash
Foto: Jakub Kriz fra Unsplash
Psykiater Øyvind Hasting har sett seg lei på stadige innlegg i Tidsskrift for den norske legeforening der enkelte får lov til ukritisk å fremme en skeiv propaganda hva gjelder kjønn og kjønnsidentitet. Her er et innlegg der Hasting argumenterer mot dem deet gjelder:
Slagstad et al prøver å argumentere for dekonstruktruering av kjønnsbegrepet ved å bruke det velkjente ”biopsykososiale” synet på all menneskelig sykdom. Det er mange uklarheter i argumentasjonen.
Det henvises til at ”mange vitenskapelige og medisinske institusjoner tar til orde for et bredere og mer sammensatt kjønnsbegrep enn en biologisk, binær definisjon.” Det stemmer nok, men referansene som det vises til (6-8) er ikke forskningsartikler, men en mening fra en fagperson, et teoretisk litteratur review uten egne forskningsresultat og en artikkel med teoribygging. De kjønnspolitiske uttalelsene fra APA og AMA er også meninger basert på Skeiv teori, noe som avsløres vet at det hevdes at kjønn ”tildeles” (assign) ved fødsel. Det har intet vitenskapelig grunnlag og det er ingen generell enighet om dette. Ved å kun referere til meningsfeller uten reell vitenskapelig drøfting dannes det et narrativ om at medisinere nå anerkjenner ”at subjektive fenomener som seksuell orientering og kjønnsidentitet bør inkluderes i en medisinsk forståelse av kjønn.” (uth. av meg)
Før genderideologien (skeiv teori) fremmet disse påstandene har ordet ”kjønn”, på engelsk ”sex”, alltid vært biologisk og binært, ingen sosial konstruksjon.( , )

Psykologen John Money lanserte og testet ut ideen om sosialt kjønn, (”gender”), som overordnet det biologiske ifra 50-tallet( ) og hevdet fortsatt de ideene tross katastrofale resultater av sine forsøk. Andre bidrag til de samme ideene, slik som Simone de Beauvoir, Judith Butler, Michel Foucault var teoretikere, ingen medisinere.
Påstanden ifra Nature om at ”anatomy does not define gender” inngår i samme mønster. Uttalelsens hensikt antas å være å innlemme transseksuelle. Men det biologiske grunnlag for kjønn gjennomsyrer hele organismens alle celler og er dessuten førende for kjønnsroller og identitet, langt utover den ganske forenklede diskusjonen i Tidsskriftets artikkel.
Den sosiale komponenten i det biopsykososiale dominerer for tiden. Man får et sterkt bilde av den sosiale smitten som foregår blant tenåringer i USA ved å lese A. Shriers bok: Irreversible Damage.(2021). Det er sterke krefter i samfunnet som systematisk ønsker å endre vår forståelse av kjønn. Dette synet har vært fremmet gjentatte ganger av Tidsskriftets redaksjon( , , , , ) , uten drøfting, men beskrives nærmest som en vitenskapelig nyoppdagelse.
Mangel på kjønnsbevissthet i forskning om mentale lidelser er et viktig tema der forfatterne henviser til Howard LM et al. Deres artikkel understreker jo nettopp at biologisk kjønn må tas hensyn til i større grad, ikke i mindre grad ved å skape forvirring i språk og forståelse.

Derfor blir det så trist når Tidsskriftets bidrag er å tåkelegge kjønnsforståelsen i tråd med skeiv teori der kjønnskategoriene søkes opphevet så de blir selvvalgte og subjektive. Det vil bli direkte farlig for pasientene selv hvis medisinen skal legge pasientenes subjektive følelser til grunn for sine intervensjoner( ) eller forskning.
Er Legeforeningens medlemmer virkelig komfortable med at vårt Tidsskrift gang på gang blir brukt som talerør og faglig alibi for radikal kjønnsteori?
Øyvind Hasting
Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter