Kjønnsbytte for barn kan bli mindre tilgjengelig

Foto: Isaiah Rustad fra Unsplash
Foto: Isaiah Rustad fra Unsplash

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, Ukom, mener dagens behandlingstilbud til barn og unge med kjønnsinkongruens kan gå utover pasientsikkerheten.

Nå anbefaler Ukom at pubertetsutsettende behandling (pubertetsblokkere) og hormonell og kirurgisk kjønnsbekreftende behandling for barn og unge skal defineres som såkalt «utprøvende behandling».

Utprøvende behandling er en behandling der effekt og sikkerhet ikke er nok dokumentert til å være en del av det vanlige behandlingstilbudet.

Pasienter har ikke krav på utprøvende behandling.

Ukom har fått flere bekymringsmeldinger der det uttrykkes uro for pasientsikkerheten knyttet til behandling av barn og unge med kjønnsinkongruens, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Kjønnsinkongruens betyr at det ikke er samsvar mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn.

– Det er nødvendig å klargjøre hva som er forsvarlig praksis og rigge tjenestene for å ivareta barn og unge, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det vil sikre at barn og unge får støtte og hjelp samtidig som det hindrer feil eller utrygg behandling. Og ikke minst at de som trenger det, kommer raskere til spesialisert behandling, sier Stine Marit Moen, leder for medisin og helsefag i Ukom.

 

Dagen

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter