Ukom med kritisk rapport om dagens behandling av personer med kjønnsdysfori

Foto: John Schnobrich fra Unsplash
Foto: John Schnobrich fra Unsplash
𝐔𝐤𝐨𝐦 𝐞𝐫 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐧𝐬 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬ø𝐤𝐞𝐥𝐬𝐞𝐬𝐤𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐣𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐡𝐞𝐥𝐬𝐞-𝐨𝐠 𝐨𝐦𝐬𝐨𝐫𝐠𝐬𝐭𝐣𝐞𝐧𝐞𝐬𝐭𝐞𝐧, 𝐨𝐠 𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐫 𝐧𝐚̊ 𝐤𝐨𝐦𝐦𝐞𝐭 𝐦𝐞𝐝 𝐞𝐧  𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 der de drøfter Helsedirektoratets retningslinjer for behandling av pasienter som lider av kjønnsinkongruens, og en vurdering av dagens praksis.

Ukom anbefaler at pubertetsblokkere, hormonell og kirurgisk behanding skal defineres som utprøvende behandling. Utprøvende behandling er eksperimentell i sin form. Dvs det er en behandlingsform der effekt og sikkerhet ikke er nok dokumentert til å være en del av det vanlige behandlingstilbudet. Med andre ord faller også kravet om nødvendig helsehjelp bort (jf. prioriteringsforskriften § 2). Når en behandling er utprøvende, stilles det særskilte krav ift samtykke og oppfølging. Så Ukom viser her (implisitt) at de ønsker å legge seg på samme behandlingslinje som Finland, Sverige og England.

Les hele rapporten her:
Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter