Venstre med flere forslag til liberalisert bioteknologilov

Partiet Venstre fremmet for få dager siden fire forslag til en liberalisert bioteknologilov. Utgangspunktet er partiets bekymring for de som ikke klarer å få barn på naturlig måte, og partiet skriver som bakgrunn for sitt representantforslag: Ufrivillig barnløshet rammer ett av syv par. De siste tiårene har forekomsten økt betraktelig. Økningen skyldes i hovedsak at […]

Bioteknologirådet konkluderer med ja til tidlig ultralyd etter hastemøte

Haste

På et ekstraordnært møte konkluderte Bioteknologirådet med ja til tilbud om tidlig ultralyd og drøftet ulike typer fosterdiagnostikk. Rådet sier ja til PGD-tilbud, testing av befruktede egg for alvorlig arvelig sykdom, og til bruk av blodtesten NIPT, som blant andre KrF er hardt imot, det skriver Vårt Land: Rådet – som er en viktig faginstans […]

Bioteknologirådet sier ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige

Abstrakt

Forrige gang Bioteknologirådet behandlet spørsmålene, sa flertallet ja til eggdonasjon og nei til assistert befruktning til enslige. Nå har rådet snudd. – Ja til eggdonasjon er god hjelp til kvinner som ønsker å få barn. Dette forslaget likebehandler kvinner og menn som ikke kan få barn, sier Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet. Avstemningen var […]

Helsedirektoratet liberaliserer reglene om sæddonorer

Bestøving

Vårt Land skriver at Helsedirektoratet myker opp sæddonorreglene og at grensen på maksimalt åtte barn oppheves. Men bioteknologirådsmedlemmene Morten Magelsen og Marianne Klungland Bahus advarer, resultatet kan bli at genetiske halvsøsken  innleder forhold, uvitende om at de er genetiske halvsøsken, de ønsker å ha kontroll med hvor mange barn en donor kan gi opphav til. […]