Bioteknologirådet sier ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige

Abstrakt
Foto: Pawel Czerwinski fra Unsplash

Forrige gang Bioteknologirådet behandlet spørsmålene, sa flertallet ja til eggdonasjon og nei til assistert befruktning til enslige. Nå har rådet snudd.

– Ja til eggdonasjon er god hjelp til kvinner som ønsker å få barn. Dette forslaget likebehandler kvinner og menn som ikke kan få barn, sier Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet.

Avstemningen var jevn. Åtte av medlemmene i Bioteknologirådet sa ja til eggdonasjon, mens sju stemte nei. Medlemmene som var mot var opptatt av at eggdonasjon bryter den genetiske linken mellom mor og barn, fordi kvinner til alle tider har født sine egne barn.

– De som var mot, har også vektlagt at likebehandlingsargumentet ikke er relevant i dette spørsmålet, fordi det er en betydelig forskjell mellom sæddonasjon og å hente ut egg, noe som er et medisinsk inngrep, sier Norheim.

Sier ja til eggbank

Forutsetningene var at de donerte eggene er overskuddsegg fra IVF-behandling etter at slik behandling er avsluttet, og at de donerte eggene befruktes med partnerens sæd, slik at det er en genetisk forbindelse mellom barnet og én av foreldrene.

Et flertall i det nye Bioteknologirådet ønsker en eggbank på lik linje med sæddonasjon. Argumentet har vært at det vil bli for lite tilgang til egg hvis donasjon bare skal skje gjennom IVF-behandling.

– Men Bioteknologirådet har ikke tatt stilling til hvem som skal være eggdonorer. Det må utredes grundig, sier Norheim.

Ja til assistert befruktning for enslige

Også i spørsmålet om assistert befruktning til enslige var rådet delt. Åtte rådsmedlemmer stemte ja, mens seks rådsmedlemmer stemte nei.

De som var mot, vektla sårbarhet hos det framtidige barnet, forteller Ole Frithjof Norheim.

– En enslig mor vil ha mindre nettverk og på andre måter ikke gi en fullt så god oppvekst, sier Norheim.

De som var for assistert befruktning for enslige, mente mors sterke ønske om å få barn, veide sterkere enn eventuelle ulemper med å vokse opp med én forelder.

I dette spørsmålet har rådet snudd. I 2014 sa et flertall i Bioteknologirådet at de mener tilbudet om assistert befruktning bør begrenses til par som er gift eller samboere i ekteskapslignende forhold.

Vårt Land

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary