Helsedirektoratet liberaliserer reglene om sæddonorer

Bestøving
Foto Christine Wehrmeier fra Unsplash

Vårt Land skriver at Helsedirektoratet myker opp sæddonorreglene og at grensen på maksimalt åtte barn oppheves. Men bioteknologirådsmedlemmene Morten Magelsen og Marianne Klungland Bahus advarer, resultatet kan bli at genetiske halvsøsken  innleder forhold, uvitende om at de er genetiske halvsøsken, de ønsker å ha kontroll med hvor mange barn en donor kan gi opphav til.

Men fertilitetsklinikker jubler for liberaliseringen. Vårt Land skriver at de nye retningslinjene ble sendt ut 7. februar, og at endringene trådte i kraft fra samme dag. Dermed blir det enklere for familier å få flere barn med samme donor. Det var i fjor at Helsedepartementet ba Helsedirektoratet om å endre reglene.

I Norge er etterspørselen etter donorsæd større enn det to statlige og fire private aktører kan tilby. Derfor har sædbankene i Norge måtte importere sæd. I 2009 ble i tillegg regelverket liberalisert. Da ble tallet på barn pr donor økt fra seks til åtte – fordelt på maksimalt seks familier.

Bakgrunnen for den siste liberaliseringen er Stortingets håndtering av bioteknologiloven i juni 2018. Da valgte Frp og Venstre å gå gå bort fra regjeringskollega Høyre, og dannet et flertall med Ap og SV. Det var dette flertallet som krevde at regjeringen måtte mykne opp regelverket, noe som nå skjer.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter