Bioteknologirådet konkluderer med ja til tidlig ultralyd etter hastemøte

Haste
Foto: Andy Beales fra Unsplash

På et ekstraordnært møte konkluderte Bioteknologirådet med ja til tilbud om tidlig ultralyd og drøftet ulike typer fosterdiagnostikk. Rådet sier ja til PGD-tilbud, testing av befruktede egg for alvorlig arvelig sykdom, og til bruk av blodtesten NIPT, som blant andre KrF er hardt imot, det skriver Vårt Land:

Rådet – som er en viktig faginstans – kom med synet sitt dagen før Helse- og omsorgskomiteen skal ha klar sin innstilling om ny bioteknologilov. I det arbeidet ligger det nå an til at Ap, Frp og SV overkjører Solberg-regjeringen og tillater blant annet eggdonasjon, assistert befruktning for enslige kvinner og tilbud om tidlig ultralyd.

Hastemøte i faginstansen – for andre gang

Det er andre gang Bioteknologirådet innkalles til ekstraordinært møte mens de tre partiene snekrer omstridte lovendringer. For snart to uker siden sa rådet ja til omstridt embryodonasjon og til at friske kvinner kan fryse ned egg.

De tre partiene er blitt kritisert for å utføre lovarbeid på egen hånd, uten at spørsmålene de vil banke igjennom sendes ut på offentlig høring.

Tredjedel av rådet advarte mot tidlig ultralyd

Bioteknologirådet var i møtet delt i spørsmålet om tidlig ultralyd, men i sum er to tredjedeler for offentlig tilbud om tidlig ultralyd til gravide.

• En tredjedel var mot å tilby tidlig ultralyd, supplert med blodprøvene som påviser trisomi.

• En tredjedel var for ultralyd – og blodprøver.

– Dette er situasjoner der kvinner kan måtte utføre senaborter. Det vil være bedre med informasjon tidlig og dermed kunne ta stilling til dette tidligere i svangerskapet, sier rådets leder Ole Frithjof Norheim.

• En tredjedel sa ja til tidlig ultralyd, men ikke de ekstra blodprøvene.

– Mange i rådet er redd for en utvikling, der man kan få såkalt screening genetiske sykdommer og andre funksjonshemminger, påpeker Norheim.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary