Sverige: Myndighetene har kommet med rapport om konverteringsterapi

Foto: Scott Graham fra Unsplash
Foto: Scott Graham fra Unsplash

Reelle krenkinger av LHBTIQ-personer blandes sammen med klassisk kristen forkynnelse i svenske myndigheters rapport om forekomsten av konverteringsterapi. Det skriver avisen Världen idag.

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har nu kommit med sin rapport om förekomsten av så kallad ”omvändelseterapi”.

”Det förekommer att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck”, menar rapporten som MUCF tagit fram på uppdrag av regeringen.

Myndigheten har valt att bredda sitt uppdrag och talar nu om ”omvändelseförsök”.

– MUCF:s definition innefattar både handlingar som är olagliga i dag, såsom hot och våld, och handlingar som inte är olagliga, exempelvis ritualer och bön i syfte att ”bota” individen eller andra påtryckningar och tvång, säger projektledaren Ulrika Westerlund, tidigare ordförande i RFSL, i ett pressmeddelande.

I MUCF:s rapport redovisas en rad exempel på unga hbtq-personer som upplevt att de blivit påverkade eller utsatta för övergrepp. Här blandas tydliga kränkningar med att unga berättar om att man i deras kyrka gett uttryck för en klassisk kristen tro på relationer och sexualitetens plats i ett heterosexuellt äktenskap.

Myndigheten vill nu att det tillsätts en utredning ”om ett förbud mot omvändelseförsök av barn och vuxna”.

En sådan utredning bör även ”få i uppdrag att utarbeta en lämplig definition av omvändelseförsök i en eventuell lagstiftning och utreda hur lagstiftning kan utformas för att vara förenlig med mänskliga rättigheter, inklusive religionsfriheten”, uppger MUCF.

I Sverige liksom i många andra länder har kristna företrädare varnat för att förbud mot omvändelseterapi i själva verket kan leda till begränsningar av religionsfriheten och rätten att verka utifrån en teologisk uppfattning i strid med tidsandan.

Världen idag

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter