Norges håndballforbund dropper Oslofjord Arena

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

På håndballforbundet sine sider står det følgende:

Saken er kommet opp etter at det ble berammet ulike håndballturneringer til Oslofjord Arena i Vestfold. Arenaen inngår i Oslofjord Convention Center (OCC), som er eid av Brunstadstiftelsen, som igjen er opprettet av Brunstad Christian Church.

På bakgrunn av arenavalget har Norges Håndballforbund de siste ukene mottatt en rekke henvendelser fra klubber, spillere og trenere landet rundt. Flere av disse henvendelsene baserer seg på gjennomarbeidede, styrebehandlede vedtak i den enkelte klubb.

Budskapet i henvendelsene har i stor grad handlet om anleggets kobling til Brunstad Christian Church («Smiths Venner»), og at trossamfunnets syn på homofili ikke er i tråd med Norges Håndballforbunds verdigrunnlag.

Norges Håndballforbunds styre har hatt en bred gjennomgang av saken. I helga fikk også representanter fra OCC legge frem sine synspunkter, før Forbundsstyret falt ned på sin avgjørelse.

I Norges Håndballforbunds strategiplan for perioden 2019-2022 heter det blant annet at «organisasjonen norsk håndball skal preges av åpenhet og inkludering», og at «håndballen vil motarbeide mobbing, og vil praktisere nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne.»

– Det er viktig for oss at alle medlemmer føler seg trygge på at våre verdier etterleves i vår aktivitet og våre arrangementer. Slik eiersituasjonen ved Oslofjord Arena er nå, har styret kommet frem til at Norges Håndballforbund ikke vil gjennomføre arrangementer der, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

– Styret har forståelse for at det synet arenaens eier har på blant annet homofili, skaper problemer for flere av våre spillere og medlemmer. Vi er glade for å se at engasjementet for likeverd er så stort som det er i vår organisasjon. Dette har vært sentralt for vår beslutning. Samtidig vil jeg understreke at vi har hatt gode og ryddige samtaler med OCC, sier Lio videre.

– Forbundsstyret opplever at den positive dialogen Norges Håndballforbund og OCC har hatt, har beveget OCC og deres forhold til trossamfunnet. Vi er spente på å se utviklingen i arbeidet med arenaens fremtidige eierskapsstruktur, sier presidenten.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Cecilie Johnsen fra Unsplash

MF beklager overfor skeive

– I år flagger vi med regnbueflagget i juni måned for å markere og synliggjøre mangfold, toleranse og inkludering. Det sa rektoren ved MF vitenskapelig