Straffbart å nekte en transkvinne adgang til dametoalett?

Toalett
Foto: Tim Mossholder fra Unsplash

Stavanger Aftenblad forteller en historie om en transkvinne som blir nektet adgang til en kvinnetoalettet på en restaurant i Stavanger. At Stavanger Aftenblad støtter transbevegelsens krav er ikke en nyhet, men uttalelsene fra Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm bør vekke interesse, for de forteller noe om hvor den forventede listen legges når påstander om overtredelse av §185 blir prøvd for domstolene.

I februar besøkte Sultan Hadaddeen (17) fra Tananger restauranten Sumo Hall Toll sammen med en venninne. Da de skulle gå på toalettet ved slutten av besøket ble de nektet av en av restaurantens ansatte.

– Han sa: Gutter, dette er dametoalettet, gå ut.

Hadaddeen viste den ansatte legitimasjon, som bekreftet at hennes juridiske kjønn var kvinne, men dette hjalp ikke. De fikk ikke være i fred på toalettet og det endte med at de forlot restauranten.

– Jeg snakket med Sumo på e-post i etterkant, da skyldte de på at jeg hadde en gjennomsiktig topp på meg, og at dette var grunnen til at jeg ble bedt om å dra. Det var ikke det som skjedde i det hele tatt. De sa de skulle ta det videre, men jeg opplevde at det ikke ble tatt seriøst, sier Hadaddeen.

Dhammi påpeker at Sumo forbeholder seg retten til å bortvise mennesker, uansett kjønn, som de mener skaper ubehagelige situasjoner for andre gjester. Han sier også at restaurantkjeden til enhver tid følger gjeldende lover og regler i samfunnet.

– Transkvinner er derfor selvsagt velkommen til å benytte våre dametoaletter, slik de alltid har vært på Sumo, sier Dhammi.

– Rart

Hadaddeen reagerer på Sumo’s forklaring. Fordi den ansatte skal ha bedt henne forlate toalettet da han mente hun ikke var kvinne, og fordi Sumo tidligere har fortalt henne at det var en topp som var problemet – ikke en ubehagelig hendelse.

– Det er rart. Hvis det er sånn at gjester har klaget fordi jeg har gått på dametoalettet, sier det noe om transfobien her.

Hadaddeen mener situasjoner som hun opplevde kunne blitt unngått om man hadde kjønnsnøytrale toaletter, og hun mener dette burde være et alternativ på restauranter og lignende. Hun så ingen tendenser til kjønnsnøytrale toaletter på Sumo.

Strafferettslig vern mot diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, sier til Byas at fra og med januar i år har kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet hatt strafferettslig diskrimineringsvern.

Det å nekte noen en vare eller tjeneste på grunn av etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, eller i dette tilfellet kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er straffbart, sier hun.

Bjurstrøm mener kunnskapsheving blant befolkningen må til for å bidra til å unngå slike situasjoner i fremtiden.

– Transkvinner er kvinner og bør få bruke toalettet de ønsker, legger hun til.

Hadaddeen opplevde besøket ved Sumo som trakasserende. Hun forteller at diskriminering, både åpenbar og skjult, er en utfordring når man er åpen transkvinne.

– Den trakasseringen jeg opplever som transperson er ofte av folk som kjenner meg igjen fra sosiale medier og trakasserer meg ut fra det – gjerne ungdommer på bussen. Det er første gang jeg opplever så direkte diskriminering fra en voksen på restaurant, påpeker hun.

– Det er ydmykende og upassende, og det svekker selvbildet mitt veldig, avslutter Hadaddeen.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary