Stavanger bispedømme kan slutte å stille spørsmål om samlivsform

Foto: Gunnar Ridderström fra Unsplash
Foto: Gunnar Ridderström fra Unsplash

Når prestestillinger i Stavanger bispedømme lyses ut, kan opplysninger om samlivsform bli innhentet og vektlagt. Bare to av 11 bispedømmer gjør dette i dag. Neste uke skal bispedømmerådet bestemme om praksisen skal skrotes. Det skriver Stavanger Aftenblad.

Stavanger Aftenblad skriver at likestillings- og diskrimineringsloven åpner for at opplysninger om samlivsform kan tillates hvis de har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet. Spørsmålet er om dette er relevant nå som Kirken har to likestilte teologiske syn på homofilt ekteskap.

Det finnes 11 bispedømmer i landet. Stavanger er et av de siste der samlivsform fortsatt kan vektlegges i ansettelser. Agder og Telemark bispedømme vedtok å slutte med dette i høst. Bjørgvin bispedømme gjorde det samme.

Stavanger Aftenblad skriver at stiftsdirektøren i Stavanger foreslår i sin innstilling at bispedømmerådet fra nå av dropper spørsmål om samlivsform ved tilsettinger.

Dagens formulering i utlysningstekster ble vedtatt i 2007, den gang var Kirkens lære at likekjønnet samliv ikke var i samsvar med kirkens lære.

På Kirkemøtet i 2016 ble det imidlertid vedtatt at det skal være rom for begge syn på homofilt ekteskap. En liturgi for homofil vigsel kom året etter.

Dersom bispedømmerådet går for innstillingene, vil det være i tråd med Presteforeningens syn. Foreningen har som strategi å jobbe mot enhver form for diskriminering i arbeidslivet. I mars legges det fram forslag til en ny strategiplan.

Leder for presteforeningen Martin Enstad sier til Aftenbladet at i en kirke hvor du kan gifte deg, må du også kunne arbeide:

Der er forslaget er å jobbe for at Kirken ikke skal innhente informasjon om samlivsform. Vi mener at i en kirke hvor du kan gifte deg, må du også kunne jobbe.

Han viser til en fersk rapport om arbeidsforholdene for LHBT-personer (lesbisk, homofil, bifil og transseksuell) i Kirken. Her kom det fram at hver femte LHBT-ansatt har opplevd diskriminering, at ansatte med LHBT- identitet har opplevd ikke å få jobb eller forfremmelse – og at flere er redde for at samlivsform skal bli brukt mot dem.

ANNONSE
Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter