Språkrådet går inn for «hen»

Foto: Volodymyr Hryshchenko fra Unsplash
Foto: Volodymyr Hryshchenko fra Unsplash

Jeg regner med at så i tilfelle kan skje på våren eller tidlig høst, sier seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet til Blikk.

Dermed kan «hen» bli en del av offisiell norsk språkbruk.

– Det blir en del av rettskrivingen, både på bokmål og på nynorsk. I løpet av mange år har vi sett at hen er blitt stadig mer brukt. I starten var det et forslag om at det skulle brukes, men de siste årene er det blitt stadig mer brukt i avistekster og i akademisk bruk, sier Ims til NRK.

Rettskrivingsvedtak

Seksjonssjefen sier at det som er litt spesielt med hen, er at det er et rettskrivingsvedtak om et nytt, personlig pronomen. Blir hen endelig vedtatt, blir det som et personlig, kjønnsnøytralt pronomen i norske ordbøker.

Daniel Ims leder avdelingen hos Språkrådet som forbereder høringsforslag før de blir sendt ut.

– Forslaget går ut på at hen får status som personlig pronomen, altså som tredjeperson slik han og hun og det har i dag.

 

Skal ut på høring

Alle endringer av rettsskriving sendes nå ut på høring.

– Alle endringer skal få en bredere forankring i samfunnet. Alle får anledning til å ytre seg om de forslagene som sendes ut, sier Ims.

Til slutt er det Språkrådet som avgjør om hen får plass som et nytt og kjønnsnøytralt pronomen i det norske språket.

 

NRK

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary