Da sokneprest Bjarne Gustad forkynte til en gruppe konfirmanter at likekjønnet ekteskap er imot Guds skaperordning og at kjønnsskifte- og abortloven er «ugudelige lover», var det mange som reagerte. Det skjedde under en konfirmantgudstjeneste i Máze kirke i Kautokeino kommune.

I dag ble det kjent at Olav Øygard, biskop i Nord Hålogaland bispedømme, har fratatt Gustad konfirmantarbeidet for konfirmantåret 2020–21. Det skriver Altaposten. Til Vårt Land sier han

– Hovedårsaken til det er gudstjenesten 23. august. Det var mange som så det og reagerte på prekenen.

Vårt Land spør om dette kun gjort fordi noen reagerte, eller ville dette også skjedd uavhengig av reaksjonene, til det svarer han:

– Dette er en personalsak, så det er ikke mer å si om det. Alle personalsaker har flere lag enn den ene tingen, men dette er den sentrale grunnen her.

Øygard vil ikke se mer enn det han allerede har sagt, og viser ellers til beklagelsen han sendte ut i en pressemelding i starten av september:

 Jeg tar avstand fra budskapet presten kom med i gudstjenesten, det er ikke i tråd med hva kirken står for. Jeg vil beklage overfor konfirmantene og deres familier og gjester.

Gustad synes det er litt trist at han har blitt fratatt undervisningsansvaret. Han har tidligere sagt til Vårt Land at man ikke kan beklage Guds ord.

På spørsmål om dette kommer dette til å påvirke prekenene, er han klar på at det vil det ikke gjøre:

– Nei, overhodet ikke. Det er viktig å preke evangeliet klart og tydelig. Jeg vil forkynne etter samme linje som før. Det var bra mange reagerte, for det betyr at budskapet har nådd inn.

Vårt Land spør om det ikke har vært noen kilde til selvrefleksjon?

 Vi kan alltids reflektere over vår prekepraksis. Jeg har selvfølgelig tenkt over det, men jeg mener det er viktig å være frimodige. En tabbe jeg mener mange teologer gjør, som lener seg på den liberale siden, er at de setter parentes rundt ting de ikke liker.

Egil Lønmo, prost i Indre Finnmark prosti, tar ifølge Vårt Land over undervisningen av konfirmantene i Kautokeino.