Den vakre byen Wielun ligger med sine 23.000 innbyggerer sentralt i Polen.

Det var den første byen som ble bombet av Luftwaffe i det som var startskuddet på andre verdskrigen 1. september 1939.

I dag har byen kommet i medias søkelys av andre årsaker.

Den er nemlig en av snart hundre byer, kommuner, fylker og provinser som har erklært seg som  «Lhbt ideologifrie soner» i Polen.

Dette innebærer at disse områdene ikke tillater promotering av radikal kjønnsideologi.

Nå kan denne politikken få økonomiske konsekvenser. Byen har nemlig søkt om midler fra EØS til å bygge et nytt svømmebasseng, og det norske utenriksdepartementet har vedtatt at de ikke vil støtte prosjketer i like LBHTIQ-frie områder. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) slo i september fast at det å erklære seg som Lhbt-ideologifri, ikke er i samsvar med å få pengestøtte gjennom EØS-mdler:

– Vi ynskjer å støtte opp om ein politikk for mangfald og fridom, og vi håper at Polen endrar politikken sin, sa Eriksen Søreide til NTB.

Borgarmeister Okrasa i Wielun forteller til NRK at han ikke har tenkt å endre kurs, trass press utanfra.

Skulle det skje at norske eller EU-institusjonar byrjar ekskludere dei byane eller områda som har familievennlege erklæringar, vil det vere diskriminering. Det vil skape splid i Europa, og kan føre til at vi forlèt unionen. Vi kan framleis gjere forretningar med dei vi vil, slik som Noreg.

Han mener kritikerene har misforstått hva det betyr å erklære seg som en Lhbt-fri sone. Han forklarer at det ikke handler å være mot homofile, men om å støtte sunne familieverdier i en tid der disse er kommet under press utenifra.