Likestillingsombudet: – Uakseptabelt hvis mange ikke kjenner seg trygge på jobb i kirken

Kirkebygg
Foto Akira Hojo fra Unsplash

Torsdag 29. oktober ble  rapporten «Å være en sak – LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i kirken» presentert. Rapporten som er bestilt av Kirkerådet kartlegger blant annet arbeidsforholdene for ansatte i Den norske kirke (DNK) med LHBT-identitet. Den er utarbeidet i samarbeid mellom Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) og Forskningsstiftelsen Fafo.

Ifølge forskerne har hver femte LHBT-respondent opplevd diskriminering eller forskjellsbehandling på arbeidsplassen sin. I tillegg har én av ti svart «vet ikke».

Dette reagerer  likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm på, og sier til Vårt Land:

Det er fint at det overordnede bildet av situasjonen for ansatte med LHBT-identitet er positivt, men det er helt uakseptabelt hvis mange ikke kjenner seg trygge på jobb eller føler seg tvunget til å holde deler av sin identitet skjult. Disse funnene er nedslående, men dessverre ikke overraskende.

I arbeidet med rapporten har forskerne fått historier om «klare brudd på arbeidsmiljølovgivningen».Olav Elgvin, doktorgradsstipendiat ved Fafo og medforfatter av rapporten utdyper til Vårt Land:

DNK har lov til å diskriminere ved ansettelse, men man har ikke lov til å diskriminere når en person har blitt ansatt. Vi har hørt historier om folk som ble fratatt oppgaver etter ansettelse på grunn av sin legning.

Likestillings- og diskrimineringsombudet understreker overfor Vårt Land at de ikke kjenner til disse enkelthistoriene, dermed blir det vanskelig for henne å kommentere dem. Men overordnet påpeker hun at Den norske kirke som arbeidsgiver har en lovbestemt plikt til å forebygge trakassering på grunn av seksuell orientering. De må også jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling og mot slik diskriminering og trakassering.

– Vi regner med at Den norske kirke vil legge denne forskningen til grunn i sitt likestillingsarbeid for å sikre trygge og gode arbeidsforhold for sine medarbeidere med LHBT-identitet. Vi vil også berømme Kirkerådet for å ha bestilt rapporten, sier Bjurstrøm.

Gir kirken ros

Også tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad roser Den norske kirke for å bestille rapporten om LHBT-holdninger og arbeidsmiljø i kirken.

– Det er viktig at alle ansatte har det bra på jobb. Ingen skal oppleve et arbeidsmiljø med negative holdninger og diskriminering. Rapporten gir Den norske kirke mulighet til å ta tak i dette.

Hva som ikke kommer fram, er hva det innebærer å ikke kjenne seg trygg på jobb, men tidligere erfaringer viser at terskelen for å føle seg krenket og trakassert kan være svært lav, noe som blir bekreftet i en annen artikkel i Vårt Land, der Kristine Sandmæl, prost i Lofoten og leder av LHBT-utvalget i Dnk, utdyper problemstillingen:

Det er helt klart belastende å hele tiden være et diskusjonstema i Den norske kirke (Dnk),

Sandmæl understreker at det ikke skal være toleranse for diskriminering av personer med LHBT-identitet i Dnk. Hun sier at Dnk nå må jobbe for å forhindre at diskrimineringen fortsetter i fremtiden.

– Vi har en plikt til å ta tak i dette, og vi må forsikre oss om at rutinene ikke gir noen som helst rom til diskriminering.

Når det å oppleve saklig uenighet oppleves som en belastning, blir det vanskelig å argumentere for to likestilte syn.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Rubaitul Azad fra Unsplash

El Salvador forbyr kjønnsideologi i skoleverket

President Nayib Bukele forbyr alt utdanningsmateriell som inneholder såkalt kjønnsideologi fra offentlige skoler og universiteter i El Salvador. Det skriver Document.no. FDocument.no skriver at forbudet