Skottland: politiker og menneskerettsjurist kanselleres pga forsvaret av biologisk kjønn

Foto: Sara Kurfeß fra Unsplash
Foto: Sara Kurfeß fra Unsplash

Document.no skriver at “transfob» Joanna Cherry, mangeårig advokat, lesbisk aktivist og politiker for Scottish National Party (SNP). Cherrys planlagte opptreden ved The Stand Comedy Club ble avlyst etter at klubben, som er eid av SNP-politikeren Tommy Sheppard, meddelte at avgjørelsen ble tatt etter diskusjoner med ansatte. «Vi vil ikke tvinge våre ansatte til å jobbe på dette arrangementet,» skrev klubben i en pressemelding. «In Conversation with Joanna Cherry» skulle foregå i august. Tidligere har klubben sagt:

As a company we oppose any form of discrimination, including against people on the basis of their gender identity. (…)
Whilst we may disagree with a particular viewpoint, we believe that people should have the right to express views that others might find controversial or strongly disagree with, providing this is done within the law and does not violate our code of conduct.

«Som firma er vi imot all form for diskriminering, inkludert mot mennesker på bakgrunn av deres kjønnsidentitet. Mens vi kan være uenige i visse standpunkter, mener vi at mennesker har retten til å uttrykke syn som andre finner kontroversielle eller er dypt uenige i, så lenge det foregår innenfor loven og ikke bryter våre egne regler.»

Men denne toleransen varte altså ikke så lenge.

Upopulært lovforslag

Det er ikke første gang Joanna Cherry er i hardt vær på grunn av sitt syn på biologisk kjønn. Cherrys oppfatning om at kjønn er binært og irreversibelt, som for øvrig er i tråd med biologiske fakta, går imot politikken til partiledelsen, først under Nicola Sturgeon og nå hennes arvtager Humza Yousaf. Som andre «progressive» politikere ønsker de selvsagt at såkalte transrettigheter blir innlemmet i lover og regler. Innvendingene fra feminister som Cherry, og også andre såkalte kjønnskritiske stemmer, er at disse rettighetene går på bekostning av barn og kvinner ved at lovene medfører at menn får tilgang til kvinnefengsler, krisesentre for kvinner, og kvinnegarderober, for å nevne noe. Og kritikerne skal stilnes.

Se intervjuet av Joanna Cherry her:

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter