Samlivsdebatt i Frikirken

Foto: Sergio Souza fra Unsplash
Foto: Sergio Souza fra Unsplash

På Frikirkens synodemøte ble det lørdag ettermiddag tydelig at uenigheten om likekjønnet samliv også finnes der. Det skriver Tarjei Gilje i Dagen.

Benkeforslag

Det kom benkeforslag på eldste Heidi Garvik i Sandnes frikirke som medlem i synodestyret. Hun ble imidlertid ikke valgt, og tapte også avstemningene til både første, andre og tredje varaplass.

Selv et engasjert innlegg i etterkant av valget hvor hun sa at det viktigste ikke var hvorvidt hun ble valgt inn i synodestyret. Det viktigste mente hun var hvordan man ville legge til rette for samtalen om samlivsetikk i Frikirken.

Hvis synodemøtets svar var å ikke ville ha denne samtalen inn i de øverste valgte organene i kirkesamfunnet, sa Garvik:

– Da står vi til rette for en Gud som har tuktet fariseere før.

Kritikk av valgkomiteen

Pastor Per Eriksen i Fredrikstad frikirke advarte også synodemøtet mot å skyve denne samtalen foran seg, og sa at den i løpet av noen år vil komme uansett.

Valgkomiteens leder Øivind Augland fikk kritikk for at komiteen etter noens mening hadde lagt for stor vekt på samlivsetikken i valget av kandidater.

Torbjørn Nordvoll fra Levanger frikirke advarte i sitt innlegg mot en sekterisk utvikling i Frikirken hvis holdningen er at man ikke ønsker å gi plass for dem som står for noe annet enn Frikirkens offisielle syn på likekjønnet samliv.

Til dette svarte blant andre Andreas Magnus fra Hånes frikirke at det ikke er noen menneskerett å sitte i synoderådet.

Det ble også fremholdt at nettopp i organer som skal forvalte kirkesamfunnets teologi, er det naturlig å legge vekt på kandidatenes teologiske ståsted.

Anne Mari Schiager Topland, som tidligere på dagen hadde blitt gjenvalgt som nestleder i synodestyret, takket delegatene for at de hadde gitt henne fornyet tillit.

Hun fremholdt at hun står på Frikirkens offisielle syn, samtidig som hun også uttrykte forståelse for dem som strever med sin kjønnsidentitet eller ikke kan slutte seg til det offisielle synet.

Det handler om mennesker, og det handler om teologi, sa hun.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Regnbuemesser i kirken

I år holdes det minst 18 såkalte regnbuemesser i Den norske kirke i forbindelse med Pride-feiringer, viser en oversikt. Avisen Dagen var til stede i

Den gode familien

Har du noen gang hatt behov for å forsvare ekteskapets posisjon uten å måtte bruke teologiske argumenter, men ikke hatt tilgang til relevante fakta? Da