Proposisjon og forslag om forbud mot konverteringsterapi er ferdig til behandling

Papir
Foto: Mari Helin fra Unsplash

Statsråd Anette Trettebergstuen (Ap) rakk ikke å få forbud mot konverteringsterapi behandlet av Stortinget i vår. Men fredag passerte Støre-regjeringen sitt lovforslag om å forby konverteringsterapi Kongen i statsråd.

– Forbudet gjelder alle former for konverteringsterapi og markedsføring av dette, sa likestillingsminister Trettebergstuen da hun møtte pressen etterpå.

Både konverteringsterapi mot voksne og barn forbys med regjeringens forslag. Nærmere bestemt blir det forbudt å krenke noen ved å:

Målet er å trygge livene til alle som presses til å undertrykke den de er «for å passe in i familien, menigheten eller miljøet de er en del av», sa Trettebergstuen til pressen.

Statsråden sier til Vårt Land at hun regner med at forslaget vil bli vedtatt av Stortinget i løpet av høsten.

Strafferammen er bot eller fengsel inntil tre år – seks år hvis overtredelsen er grov. Det er ingen nedre grense for straff.

Dette er sentrale punkter i regjeringens lovforslag:

  • Voksne som samtykker er ikke unntatt fra forbudet.
  • Også forbønn kan bli rammet av forbudet.
  • Markedsføring av konverteringsterapi forbys og straffes med bot eller fengsel inntil seks måneder.
  • Personer og organisasjoner kan straffes for konverteringsterapi i utlandet.

Også forbønn rammes av forbudet

– Religiøse handlinger kan også straffes etter paragrafen, sa Anette Trettebergstuen  fredag.

Det inkluderer altså forbønn:

Det kan «ikke […] utelukkes at forbønn i en-til-en- sammenheng med påvirkningshensikt etter omstendighetene kan rammes av straffebudet», skriver regjeringen i lovproposisjonen.

– Forbønn som er konverteringsterapi. Vi forbyr ikke samtaler og forbønn generelt, men brukes dette til konverteringsterapi er lovbrudd åpenbart, svarer Trettebergstuen til Vårt Land.

I proposisjonen definerer regjeringen konverteringsterapi slik:

 «ulike handlinger som anvendes for å få LHBT-personer, eller antatte LHBT-personer, til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Ikke unntak for voksne som samtykker

Vårt Land skriver at Kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen har gått høyt på banen og varslet et tøffere forbud enn det Solberg-regjeringen fremmet i sin tid.et til innsigelser om at samtykkende voksne bør unntas fra forbudet. Et samtykke kan spille inn, men vil ikke ha «avgjørende betydning» for rettens vurdering.

På sprøsmål fra Vårt Land om hvorfor loven gjøres så streng – uten unntak, svarer Trettebergstuen:

– Det kan ligge årsaker, som ikke er reelle årsaker, bak et samtykke. Men vi er opptatt av at dette skal stå seg menneskerettslig. Derfor har vi åpnet for at i tilfeller uten skjeve maktforhold og press over tid, kan en voksen person samtykke. Men det er viktig for oss at det ikke automatisk gir straffefritak,

Vårt Land spør da om det er et totalforbud vi nå får, pg til det svarer hun

– Ja, dette er et totalforbud.

Regjeringen understreker at et forbud mot konverteringsterapi «vil ikke hindre en åpen dialog med barn om seksuell orientering og kjønnsidentitet, heller ikke når samtalene springer ut av foreldrenes religiøse overbevisning».

Men lovforslaget presiserer at den europeiske menneskerettskonvensjonen ikke beskytter religiøs oppdragelse som utsetter barnet for farlige praksiser, eller fysisk eller psykologisk skade.

Les proposisjonen her.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary

Foto: Adam Nescioruk fra Unsplash

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir