Profil i Senterpartiet ønsker et tredje kjønn

Foto: Sharon McCutcheon fra Unsplash
Foto: Sharon McCutcheon fra Unsplash

Senterpartiets talskvinne Åslaug Sem-Jacobsen ber om at stor utredning av et tredje kjønn ender med et stortingsforslag fra Støre-regjeringen. Hun vil unngå at saken havner i en skuff. Det skriver Vårt Land.

 Jeg ønsker at regjeringen legger frem en sak som Stortinget kan behandle, sier hun til Vårt Land.

I mai mottar kultur- og likestillingsministeren utredningen fra Bufdir om en ny tredje kjønnskategori. Men regjeringens vei videre er usikker:

  • I Hurdalsplattformen sier regjeringen nemlig ingenting om et tredje kjønn.
  • Oppdragsgiver for utredningen – statsråd Anette Trettebergstuen – har hittil ikke kunnet love et forslag fra regjeringen. For Sp kan sette seg på tverke.

Men Sp-representant Sem-Jacobsen ønsker en ny kjønnskategori. Hun kommer nå med en oppfordring om å la de folkevalgte få ta stilling i denne stortingsperioden.

Mer enn «hun» og «han»? Sp har en nøkkel

Stortinget har flere ganger stemt ned enkeltforslag om en tredje kjønnskategori. For Ap er det å vurdere et tredje kjønn gjeldende politikk. Nøkkelen til en eventuell reform fra regjeringen har derfor Sp.

– Sp bør altså ikke si stopp for et forslag?

– Det håper jeg ikke Sp gjør.

Sp-profilen håper utredningen fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) viser at det både juridisk og praktisk lar seg gjøre å innføre en ny juridisk kjønnskategori.

– Man kan ikke være helt sikker før vi får rapporten på bordet. Det jeg sier nå er min personlige mening, men jeg håper det på en måte lar seg gjøre å innføre et tredje juridisk kjønn.

 Kan ikke saken gi bråk og strid i partiet ditt?

– I Sp er folk opptatt av å behandle denne typen spørsmål med verdighet og med «innestemme». Dessuten har nok mange i partiet ikke konkludert i syn på et tredje kjønn.

– Deler flere i Sp ditt syn?

– Absolutt. For det handler om at vi gjerne vil skape et så inkluderende samfunn som mulig. Men andre i partiet vil ha en annen inngang til dette enn meg. Diskusjonen vil stå om hvordan ting kan gjøres.

Tror bare en X i passet ikke er nok

– Hvordan synes du selv en tredje kjønnskategori kan utformes?

– Alternativet med en X i passet vil være bedre enn ingen endringer. Men jeg tror at også dette vil bli opplevd som for lite for de menneskene som jeg mener bør få det bedre, svarer hun.

Sp-profilen trekker selv frem at debatten om kjønn fort blir amper.

– Men selv om man har en oppfatning om at det bare finnes to kjønn, er det likevel ingenting i veien for at man samtidig kan støtte innføring av en tredje juridisk kategori. Den saken handler om identitet. For meg utelukker ikke det ene det andre.

Ved en stortingsbehandling blir Sps representanter ventelig fristilt, ifølge parlamentarisk leder Marit Arnstad.

– Dette kan være et spørsmål av verdimessig karakter der våre representanter i tråd med vår tradisjon vil bli stilt fritt, sa hun til Vårt Land sent i 2021.

 

Vårt Land

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary