Pinsemenighet må heise regnbueflagget for å blidgjøre Universitetet i Agder

Foto: Sara Rampazzo fra Unsplash
Foto: Sara Rampazzo fra Unsplash

I januar i år vedtok Studentparlamentet at det var problematisk at Universitetet i Agder leide lokaler fra byens pinsemenighet. Det var nemlig noen studenter som følte seg uvel av å måtte ha forelesninger i lokaler til et konservativt kirkesamfunn, det vil si det som oppfattes som intoleranse overfor skeive. Nå har problemet fått sin “løsning”. Filadelfia har nemlig akseptert at det heises opp regnbueflagg når det er forelesninger i bygget. Og mens rektor Sunniva Whittaker er fornøyd over at de har klart å få Filadelfia, en organisasjon folk  “aldri hadde trodd at regnbueflagget kunne heises” hos, samtidig som hun hyller at hennes universitet har gjort samfunnet litt mer tolerant, er det ikke lett å følge med. Men det føyer seg bare inn i den radikale kjønnsideologiens mange paradokser. Rektor Sunniva Whittaker skriver i Khrono:

Universitetet i Agder (UiA) følger loven om anskaffelser når vi leier ekstra korona-klasserom. Samtidig stiller vi krav om hvordan vi vil undervisningsrommene skal merkes på bakgrunn av studentenes engasjement.

I januar i år vedtok Studentparlamentet ved UiA en resolusjon med ønske om at universitetet kun skulle leie livssynsnøytrale lokaler. Vi berømmer studentene for deres engasjement og tar helt og fullt innover oss det underliggende problemet: noen av våre studenter føler seg ikke velkomne i lokaler som eies av konservative trossamfunn. Det er spesielt synet på homofili som er problematisk.

Bygget Q42 som UiA nå har bestemt å leie forbindes nettopp med intoleranse overfor homofile. Vi er selvfølgelig enige i at det ikke akseptabelt at våre studenter ikke skal føle seg velkomne i våre leide undervisningslokaler. Vi er derimot uenige med løsningen studentene ønsker.

Vårt håp er at studentene med tiden vil se at deres resolusjon, som pekte på et viktig problem, var med på å gjøre samfunnet et hakk mer tolerant. Vi har allerede fått tilbakemeldinger fra folk som aldri hadde trodd at regnbueflagget kunne heises i Filadelfia-eide Q42.

Kanskje vil flere statlige leietakere nå følge opp med lignende tiltak andre steder i landet? Vi vet at bruken av menighetseide bygg i vår sektor er betydelig i enkelte byer og at lignende diskusjoner også skjer der.

I øyeblikket kan vi være enige om at vi er uenige i løsningen. Toleranse for uenighet er også et viktig element i den akademiske kulturen.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter