Bjørgvin bispedømme vil ikke lenger stille jobbsøkere spørsmål om samlivsform

Foto: J Kelly Brito fra Unsplash
Foto: J Kelly Brito fra Unsplash

Fredag ble det holdt bispedømmerådsmøte i Bjørgvin, og en av sakene til behandling gjaldt hvilken informasjon kirken skal innhente om jobbsøkeres samlivsform. Det skriver Vårt Land .

I september ble ordningen med å innhente slik informasjon opphevet i Agder og Telemark bispedømme, mens Møre bispedømme har valgt å holde på det.

Da saken ble behandlet i Bjørgvin Bispedømmeråd fredag, gikk et flertall på åtte av ti medlemmer inn for å droppe ordningen. Dermed vil ikke nye utlysningstekster etterspørre samlivsform.

Biskop Halvor Nordhaug ga uttrykk for at det ikke lenger er nødvendig å ha med dette.

 Uansett syn på likekjønnet samliv er det to likestilte syn i kirken. Derfor, hvis det er ønsket lokalt, bør vi kunne ansette prester som lever i et likekjønnet samliv,

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter