Pinsebevegelsens Øystein Gjerme reagerer kraftig på Dagens uthenging av Hegertun

Foto: Afif Ramdhasuma fra Unsplash
Foto: Afif Ramdhasuma fra Unsplash

Fredag 27. januar publiserte Dagen en lederartikkel med tittelen «Selvfølgelig mener Dagen at Hegertun er en liberalteolog».

Lederen var skrevet som et svar på flere debattinnlegg som spurte hvordan Dagen stiller seg til MF-professor og tidligere pinsepredikant Terje Hegertuns snuoperasjon i spørsmålet om likekjønnet samliv.

Lederartikkelen var signert sjefredaktør Vebjørn Selbekk. Selbekk skriver:

«Det er helt klart er at Terje Hegertuns samlivsteologi anno 2023 – forkledd klassisk liberalteologi – representerer et stort skadepotensial for fri- og lavkirkeligheten generelt og Pinsebevegelsen spesielt.»

Denne lederartikkelen reagerer Pinsebevegelsen kraftig på.

– Dagen må besinne seg

Leder i Pinsebevegelsen, Øystein Gjerme, skriver i en epost til Dagen at Pinsebevegelsen anser lederartikkelen som en uthenging av Terje Hegertun.

– Dagen må besinne seg i sin retorikk og gjentatte angrep på enkeltpersoner, slik det får uttrykk på lederplass i avisen i dag mot professor Terje Hegertun, sier Gjerme, og fortsetter:

– Vi tar sterk avstand fra denne type personangrep og mener dette er en utidig måte å angripe saken på.

Oppfordrer til en respektfull tone

Gjerme mener Dagen som kristen dagsavis har et spesielt ansvar for holde en respektfull tone i eksempelvis samlivsdebatter. Han mener avisen bør holde seg for god for «polariserende karakteristikker».

– Det teologiske ordskiftet i Norge må ikke dras ned på dette nivået, men være respektfullt og ryddig overfor dem vi måtte være uenige med.

Han berømmer også Terje Hegertuns arbeid for Pinsebevegelsen i uttalelsen.

– Hegertun har spilt en stor og viktig rolle i norsk Pinsebevegelse på mange områder. Det er uenighet om hans siste bok, men det håndterer vi på en broderlig og ryddig måte.

Dagen

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter