Lovforslag om forbud mot konverteringsterapi sendes til Stortinget i april

Foto: Damon Zaidmus fra Unsplash
Foto: Damon Zaidmus fra Unsplash

I juni i fjor, under Oslo Pride, la kultur- og likestillingsminister et lovforslag som skal forby konverteringsterapi ut på høring.

Nå varsler regjeringen at det endelige lovforslaget skal sendes til Stortinget i april i år. Det skriver avisen Dagen.

Det kommer fram i regjeringens planlagte saker til Stortinget som ble kunngjort i forrige uke.

Dagen skriver videre:

Trettebergstuens forslag hadde høringsfrist i oktober i fjor. En rekke tunge instanser har vært kritisk forslaget, deriblant Riksadvokaten, Statsadvokaten og Advokatforeningen.

Riksadvokaten mener lovforslaget kan bryte med Norges menneskerettslige forpliktelser.

«Det fremstår tvilsomt om det kan vedtas et absolutt forbud for voksne, i lys av overordnede rettsnormer», heter det i høringssvaret.

Etter høringsrunden er det opp til departementet å vurdere hvorvidt man skal gjøre endringer i lovforslaget før det sendes til Stortinget.

Ingen «quick fix»

Ogås i Stortinget har Trettebergstuen fått motbør for forslaget.

Én av dem som har vært kritisk til Trettebergstuens behandling av saken er Turid Kristensen, stortingsrepresentant for Høyre.

Nå er hun spent på hvordan regjeringen vil utforme forslaget som skal komme i april.

– Jeg forventer at de kommer med gode avklaringer på de spørsmålene som er stilt til lovforslaget, slik at vi kan behandle dette på en god måte i Stortinget, sier Kristensen til Dagen.

Hun legger til at Høyre ønsker en så streng regulering av konverteringsterapi som mulig.

Likevel frykter hun at regjeringen har gått for langt i sitt forslag.

– Da Høyre i regjering la fram vårt forslag gikk vi ikke like langt som Trettebergstuen. Det var nettopp på grunn av tilbakemeldinger fra juridisk hold som sa at det ikke var mulig å gå lenger.

Hun forventer at regjeringen behandlet innvendingene som har kommet mot lovforslaget grundig.

– Da den nye regjeringen tiltrådte for halvannet år siden ga de inntrykk av at dette skulle være en «quick fix». Det ser det ikke ut til å ha vært, sier Kristensen.

Totalforbud

Regjeringens lovforslag innebærer et totalforbud mot konverteringsterapi med en strafferamme på inntil tre års fengsel.

Strafferammen øker til seks år dersom man skal ha opptrådt uaktsomt med hensyn til at en person påføres betydelig psykisk skade.

Regjeringen går betydelig lenger enn det Solberg-regjeringen foreslo ett år tidligere. Da ville regjeringen kun forby konverteringsterapi for personer under 16 eller 18 år, og hadde en lavere strafferamme.

Trettebergstuen rykket den gangen ut med skarp kritikk av Solberg-regjeringen. Hun mente de ikke gikk langt nok, og at konverteringsterapi også burde forbys for samtykkende voksne.

Strid om Justisdepartementets «velsignelse»

I fjor høst uttalte Trettebergstuen at Justisdepartementets lovavdeling skal ha «velsignet» lovforslaget. Det kunne imidlertid lovavdelingen ikke bekrefte.

Lovavdelingen ble nemlig bedt om å gjøre en tolkningsuttalelse i forbindelse med Solberg-regjeringens forslag, og uttalte at et forbud for voksne «trolig ville innebære et uforholdsmessig inngrep i retten til privatliv og religionsfrihet».

Det ble ikke gjort en ny tolkningsuttalelse i forbindelse med Trettebergstuens forslag.

I november erkjente Trettebergstuen at hun «kunne vært mer presis» om kontakten med Justisdepartementet.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter