Olavstipend 2024 går blant annet til forskning på trygge rom for transpersoner i kirken

Foto: Clarissa Watson fra Unsplash
Foto: Clarissa Watson fra Unsplash

– Dette er to ulike tema der kyrkja har behov for auka kompetanse, og dei er svært relevante for at kyrkja skal kunne løyse oppgåvene sine på ein god måte.

Det sa preses Olav Fykse Tveit før han kunngjorde dei to mottakarane av Olavstipendet for 2024:

Gudmund Waaler skal med Olavstipendet undersøke kyrkja si rolle i krisehandtering ved ulykker og katastrofar – og Vibeke Bergsjø Aas skal forske på kva «trygge rom» betyr for transpersonar i Den norske kyrkja.

Den ene delen av Olavstipendet for 2024 er altså tildelt Vibeke Bergsjø Aas som er prostiprest i Nordre Follo. Hennar prosjekt har tittelen Alt synlig og usynlig. En kvalitativ undersøkelse av hva «trygge rom» betyr for transpersoner i Den norske kirke.

Gjennom 2023 har tilsette i Den norske kyrkja delteke på eit eige LHBT-kurs, der Aas har vore med som kurshaldar.

– I tillegg til å ha erfaring som kurshaldar har ho personleg erfaring som mor til ein person med transidentitet, seier Fykse Tveit.

Han meiner kurset har ført til meir kunnskap om trans, men at det også har vist behov for meir kunnskap.

– Vi veit lite om kva det vil seie å vere trans og kva «trygge rom» faktisk inneber og betyr for menneske med transidentitet. Tittelen på prosjektet «Alt synleg og usynleg» peikar tilbake på at transpersonar er ein usynleg minoritet i kyrkja, som i samfunnet elles.

Aas seier det er stort å få stipendet og vonar at prosjektet kan gje auka kompetanse.

– Det er stort for meg å få stipendet, både som prest og personleg. Dette er ei handsrekning og ei verdsetjing av det arbeidet eg har vore med på, med å halde kurs for tilsette om korleis vi møter menneske med ulik kjønnsidentitet.

– Det har blitt tydeleg for meg at desse fire bokstavane berre delvis er klåre for folk. Dei veit kva LHB står for, men T-en er ikkje like tydeleg. No skal fordjupinga mi auke kompetansen og hjelpe kyrkjelydane til å skape trygge rom for alle.

Kirken.no

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Adam Nescioruk fra Unsplash

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir