Økt frykt for forbud mot konverteringsterapi i Sverige

Foto: Nadine Shaabana fra Unsplash
Foto: Nadine Shaabana fra Unsplash

Flere partier i den svenske riksdsagen ønsker nå et forbud mot såkalt konverteringsterapi rettet mot LHBTQ-personer. Hva som skal dekkes av et forbud, er imidlertid fortsatt uklart, og kristne representanter har uttrykt bekymring for at religionsfriheten kan bli negativt påvirket. Det skriver avisen Världen idag. Avisen skriver videre:

Liberalerna har länge drivit på frågan om ett förbud av omvändelseterapi och en motion har dessutom lagts fram i riksdagen av ledamöter från Socialdemokraterna. Nu ansluter även Moderaterna och Centerpartiet och kräver att omvändelseterapi ska kriminaliseras, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin beskriver i Ekot uppfattningen att homosexualitet kan vara något felaktigt som en ”apart” hållning i ett modernt samhälle.

– Hela föresatsen är ju att homosexualitet skulle vara en sjukdom som kan och ska botas. Det är naturligtvis helt fel, säger Hedin.

Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell beskriver företeelsen i liknande ordalag.

– Vi tycker att det ska vara ett förbud. Sverige ska vara ett tolerant land, där sådana här dumheter helt enkelt inte ska ske, säger han till Ekot.

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) kom nyligen med sin på regeringens uppdrag framtagna rapport om så kallad omvändelseterapi.

”Det förekommer att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck”, menade MUCF som valt att bredda definitionen och istället tala om ”omvändelseförsök”.

Som Världen idag tidigare berättat redovisas i rapporten en rad exempel på unga hbtq-personer som upplevt att de blivit påverkade eller utsatta för övergrepp. Här blandas dock tydliga kränkningar med att unga berättar om att man i deras kyrka gett uttryck för en klassisk kristen tro på relationer och sexualitetens plats i ett heterosexuellt äktenskap.

Myndigheten föreslog att det skulle tillsättas en utredning ”om ett förbud mot omvändelseförsök av barn och vuxna”.

Men hur omvändelseterapi, eller omvändelseförsök, ska definieras och huruvida det kan innebära en inskränkning av religionsfriheten är fortsatt oklart.

När Världen idag tidigare frågat MUCF om huruvida ett ”omvändelseförsök” kan handla om att i en predikan citera bibelverser om att homosexualitet är synd, så blev svaret inte ett nekande.

”Det beror på sammanhanget. Om det är ett försök att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet eller uttrycka kön på det sätt personen själv vill då är det ett omvändelseförsök enligt rapportens definition”, svarade myndigheten.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter