Jødiske skoler i Storbritannia trues med nedleggelse, de vil ikke undervise om LHBTI-livsstil

Jødisk gutt ved klagemuren
Foto: Joshua Sukoff fra Unsplash

Jødisk lederskap i Storbritannia har slått fast at de går imot landets utdanningsmyndigheter og at de ikke vil tillate at deres skoler underviser om homoseksualitet og andre måter å leve på som ikke er godkjent av Toraen.

Chinuch U.K., en organisasjon som representerer Storbritannias jødisk ortodokse samfunn, har gitt myndighetene en solid utfordring når de insisterer på at deres skoler ikke skal diskutere LHBTI-relaterte spørsmål med elevene.

Organisasjonen kom med denne uttalelsen etter at inspektører fra myndighetene hadde slått fast at alle landets barneskoler er forpliktet til å undervise barn om ikke-diskriminering relatert til LHBTI-bevegelsen.

I 2018 uttrykte rabbi, Rabbi Mordechai Rose, som er tilknyttet Chinuch U.K., bekymring for at jødiske skoler risikerte å bli stengt etter at deres status hadde blir nedgradert av utdanningsmyndighetene fra “outstandig” til “inadequate” fordi skolene etter myndighetenes oppfatning ikke forberedte barna på et liv i en sekulær verden, men for et liv i et jødisk ortodoks samfunn.

Uttalelsen som den jødiske gruppen kom med i sist uke, sier at skoler skal

“not describe to pupils lifestyles prohibited by the Torah” and should “ensure that inspectors do not speak to pupils about these matters at all.”

schools, when asked by inspectors, should “state clearly and respectfully that they do not cover these subjects.”

Uttalelsen oppmuntrer skolene til lære  elevene  til å opptre med respekt overfor medmennesker, uavhengig av forskjeller.

Kilde: Lifesistenews

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter