Ny hat-lov i Skottland, verre enn antatt?

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Det ble først meldt at den nye loven om hatefulle ytringer i Skottland var modifisert slik at det ikke utgjorde en fare for ytringsfriheten, Nå tyder utsagn fra landets fagorganisasjon for polititjenestemenn (SPF) at det ikke nødvendigvis er tilfelle. Det skriver Lifesitenews.

Den nye loven introduserer nemlig en ny forbrytelse definert som “å oppildne til hat.” Samtidig opphever lovforslaget en eldgammel lov som kriminaliserer blasfemi, som ikke hadde blitt brukt i en tiltale i over 175 år.

I henhold til den nye lovgivningen vil dagens “hatkriminalitet” -lover utvides til å omfatte nye sosiale kategorier av mennesker identifisert som “sårbare grupper.” Inntil nå har hatkriminalitetslover, definert som “oppførsel som både er kriminell og basert på fordommer” i skotsk lov, dekket enkeltpersoner på grunnlag av “funksjonshemming, rase (og relaterte egenskaper), religion, seksuell legning, transseksuell identitet.” Oppdateringen i loven utvider dette omslaget til “alder … og gjør det mulig å legge til sex på et senere tidspunkt”, så vel som å innføre lovbruddet med “å vekke hat.”

SPF sa at lovforslaget vil påvirke forholdet mellom publikum og offiserer drastisk, og at politiet nå vil få i oppgave å vurdere, ut fra et strafferettslig perspektiv, hva folk føler og tenker.

I fjor ga den skotske katolske biskopkonferansen ut en uttalelse om virkningen som kan finne sted ved forankringen av den nye loven om hatkriminalitet. De ga uttrykk for bekymring for tolkningen av “lede til hat” og hvordan det kan brukes i reelle termer.

Bestemmelsene i loven om “lede til hat” er todelt, men upresis. For det første må oppførselen eller kommunikasjonen være truende, krenkende eller, i tilfelle rase, krenkende.

For det andre må enten avsenderen “ha til hensikt” å vekke opp “hat” mot en beskyttet gruppe, eller det er en “sannsynlighet” for at hans eller hennes oppførsel eller kommunikasjon vil vekke “hat” mot en beskyttet gruppe. Biskopene motsatte seg at definisjonen av “hat” er så uklar at den er åpen for “en vid tolkning”, og dermed kan den “foreslåtte terskelen for en lovbrudd under oppstussbestemmelsene kunne betraktes som uforholdsmessig lav.”

Anthony Horan, direktør for det katolske parlamentariske kontoret, kritiserte lovforslaget for å kriminalisere uenighet med transseksuell ideologi, og forklarte: «Det er ingen garanti for at det ikke er blitt kriminalisert å si at det bare er to kjønn, eller at sex er uforanderlig. Det er heller ikke en forsikring om at diskusjon eller kritisering av ekteskap i forhold til partene i ekteskapet ikke vil bli kriminalisert. I det minste er det som er skapt en dempende effekt; et miljø der ingen vil snakke åpent om disse tingene av frykt for tiltale, uavhengig av hvor godt den frykten kan være begrunnet.

Horan kommenterte også den omstridte naturen til transgenderisme, og reiste ytterligere bekymring over muligheten for “tvunget tale ved potensielt å kriminalisere mennesker som ‘misgender’, dvs. bruke et tredje person-pronomen basert på biologisk kjønn,” som han sa, “lovforslaget tolererer.”

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter