Norske bedrifter skal reddes ved inkludering av transpersoner

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Nå bør norske bedrifter bygge transkompetanse hos ledere og la HR-systemer understøtte ikke-binære kjønn og pronomen. I tillegg bør bedriftene betale full lønn i perioder hvor ansatte gjennomgår kjønnsoperasjon.

Dette skriver Stine Vikesland, direktør for bærekraft og mangfold, Miriam Hardarson, avdelingsleder og rådgiver, og Hanne Corneliussen, leder for HR, compliance & digital, alle i Sopra Steria, i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Document.no kommenterer det slik:

Sopra Steria beskriver seg selv på hjemmesiden som «Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering». De er en del av den europeiske Sopra Steria-gruppen, med hovedkontor i Paris.

På den engelske hjemmesiden kan vi lese blant annet sakene Inspiring women at Sopra Steriaog Sopra Steria’s climate actions recognised by CDP with ‘A’ score for the fifth year in a row.

Det er litt uklart hva dette har med digitalisering å gjøre. Men konsulentselskapet har som visjon å «forbedre måten vi lever og jobber på gjennom bærekraftig utvikling og digital transformasjon».

Derfor fokuserer selskapet ekstra mye på fem av FNs bærekraftmål:

Mål 4: God utdanning
Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
Mål 9: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mål 13: Stoppe klimaendringene
Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Inkludere transpersoner

I anledning at det i dag er «International Transgender Day of Visibility – TDOV» kommer denne buketten av konsulenter med sine råd til norske bedrifter som ønsker å fremstå mer inkluderende overfor transpersoner.

Feiring av Pride er blitt en tradisjon i flere av de største virksomhetene i Norge. Andre tiltak, som kjønnsnøytrale toaletter og garderober, er også på agendaen hos flere arbeidsplasser.

Er virkelig alle norske kvinner komfortable med å dusje og skifte sammen med kliss nakne, hårete menn? Eller har norske bedrifter mistet evnen til å definere hva en kvinne er, som Bidens kandidat til U.S. Supreme Court, Ketanji Brown Jackson?

In the 13th hour of Judge Ketanji Brown Jackson’s confirmation hearing Tuesday, Sen. Marsha Blackburn, R-Tenn.,  asked the Supreme Court nominee: “Can you provide a definition for the word ‘woman’?”

Jackson, appearing confused, responded, «I’m not a biologist.”

For ikke å snakke om Norsk Idrettsforbund og andre idrettsledere, som nå slipper til menn i kvinneklassen i stadig flere idretter.

Selv om disse tiltakene i seg selv er viktige for å oppnå våre mål innenfor bærekraft, mangfold og inkludering, så har vi fortsatt en vei å gå, spesielt overfor transpersoner.

Det er sikkert mange menn som også liker å ha garderoben sin fri for nakne kvinner.

Men siden enkelte i transmiljøet hevder at det står om livet å ha tilgang til kjønnsnøytrale toaletter, så er det vel bare å føye seg med en eneste gang.

Psykologistudenten Niko Olivia Linnéa Grimm, som er ikke-binær, skrev i StudVest i 2018 at inndelingen av gutte- og jentedo er en medvirkende faktor til den økende selvmordstendensen.

Én ting vi alle har til felles i hverdagen, er behovet for å gå do. Forskjellen er at den lille akten kan bli et enormt problem for personer som ikke tilhører en åpenbar kjønnskategori.

I løpet av det siste året har så mye som hver tredje transperson vurdert å ta sitt eget liv.

Psykologistudenten mener det lille skiltet på dodøren kan gjøre livet lettere for transpersoner.

– Man slipper å ta valget om hvilket kjønn man føler seg som. Da blir ikke kjønnsdysforien brakt opp. Det blir den når jeg må velge kvinnedoen

Ifølge Grimm kan mangelen på kjønnsnøytrale doer sammenlignes med kinesisk vanntortur for transpersoner.

Råd for bedre inkludering

Konsulentene lister opp sine beste råd om tiltak som ledere bør implementere for «å skape en positiv endring når det gjelder inkludering og likestilling av transpersoner i arbeidslivet».

  • Åpen og tillitsbasert ledelse: Skap en god kultur for åpenhet med tillitsbasert ledelse. Hos oss i Sopra Steria har vi valgt å måle ledere på dette, og det inngår i alle nivåer av lederutvikling.
  • Bygg transkompetanse hos ledere, som en del av lederutviklingen, slik at ledere best mulig vet hva som kan skape trivsel og mistrivsel hos den ansatte, og hvilke spesielle behov som kan oppstå.
  • Transisjonskompetanse i HR: Etabler en prosess for ansatte transpersoner som gjennomgår transisjon. Å endre navn, pronomen og kjønn i alle HR- og it-systemer bør være så enkelt og effektivt som mulig. HR-systemer bør understøtte ikke-binære kjønn og pronomen.
  • Full lønn ved medisinsk behandling: Skap rom i personalhåndboken for transpersoner og tilrettelegg for permisjon med full lønn ved fravær i forbindelse med medisinsk behandling.
  • Utfordre bedriftens helseforsikring: Hva er dekket i bedriftshelseforsikringen med tanke på medisinsk behandling av transpersoner?

Forsvaret går foran med sine gender-rådgivere og mangfoldsrådgivere. Nå skal bedriftene satse på transrådgivere. Snart kommer kvoteringen og de spesielle fordelene. Hvordan dette vil påvirke bunnlinjen, er et åpent spørsmål.

Norsk næringsliv, norsk politikk og det norske Forsvaret: Alle er blitt forvandlet til en gigantisk Lekestue.

Slik kan vi sikre likestilling og inkludering på jobb også for transpersoner 

 

Document.no

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter