Når sykepleiere skal lære om kjønn blir biologien irrelevant

Foto: Bermix Studio fra Unsplash
Foto: Bermix Studio fra Unsplash

I den nye utgaven av Grunnleggende sykepleie, kan vi lese at juridisk kjønn er noe man blir tildelt ved fødsel:

Kan være et bilde av tekst som sier 'relaterte fenomener. De senere arene har noen barn og unges opplevelse av kjonnsinkongruens blitt tematisert. Kjonnsinkongruens er et fellesbegrep for manglende samsvar mellom kjonnsidentitet og det juridiske kjonn som er tildelt ved fodsel (Helse- direktoratet 2015). Kjonnsdysfori er et samlebegrep for psykisk smerte, ubehag eller plager som kan folge av manglende samsvar mellom kjonnsidentitet og det juridiske kjonnet som er tildelt ved fodsel. Noen foler at de er «fodt i feil kropp", at det kjonnet de ble tildelt som nyfodt, ikke passer. Det benevnes transkjonnet'Kan være et bilde av 2 personer og tekst

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter