Møre-biskop Ingeborg Midttømme sier ja til likekjønnede ekteskap

Foto: Zoriana Stakhniv fra Unsplash
Foto: Zoriana Stakhniv fra Unsplash

Møre-biskop Ingeborg Midttømme har snudd om likekjønnet ekteskap i kirken og en omstridt formulering i jobbannonser om at «samlivsform kan bli vektlagt».

å direkte spørsmål fra Romsdals Budstikke i en pause  på mandagens møte i Møre bispedømmeråd. bekrefter biskop Midttømme at hun har snudd i synet på ekteskap mellom homofile.

– Ja. Det er en følge av at jeg etter Kirkemøtets vedtak har jobbet videre med meg selv, sier Midttømme til avisen.

Midttømme har tilhørt mindretallet blant biskopene som har ment at det ikke er bibelsk grunnlag for å vie par av samme kjønn i kirken.

I følge Vårt Land var en nøkkelhendelse for Midttømme arbeidet med Bispemøtets uttalelse til 50-årsjubileet for avkriminaliseringen av homofili i vinter.

«Vi som nå er biskoper i Den norske kirke, erkjenner at Bispemøtets uttalte holdninger til og omtale av homofili og homofile opp gjennom årene har påført mange mennesker stor skade og smerte», uttalte biskopene enstemmig.

– Det ble veldig alvorlig for meg å se hvordan formuleringen i utlysningene våre var med på å skygge for evangeliet. Jeg har sagt at alle er skapt i Guds bilde og elsket av Gud, men det har ikke blitt hørt, fordi formuleringen har stått i veien. Sånn kunne det ikke fortsette. Vi kan ikke trekke ned menneskeverdet til homofile, sier Midttømme til Vårt Land.

 

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Sergio Rodriguez fra Unsplash

Frontene blir hardere også i Danmark

Formann i dansk sosialdemokratisk ungdom, Katrine Evelyn Jensen og kandidat til Europaparlamentet, Mathias Niebuhrep, gjør i et opprop i dansk presse det klart at de

Foto: Jonas Jacobsson fra Unsplash

Bufdir anbefaler et tredje kjønn

En ny utredning fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ble i  offentliggjort onsdag 22. juni. På oppdrag fra regjeringen har de sett på konsekvensene av