Frimodig kirke negativ til Den norske kirkes LHBTIQ kurs

Foto: The Climate Reality Project fra Unsplash
Foto: The Climate Reality Project fra Unsplash

I et innlegg på Vårt Lands Verdidebatt, problematiserer Frimodig kirkes Sverre Elgivn Lied Den norske kirkes kurs for ansatte og bispedømmerådsmedlemmer i Den norske kirke (DNK), et kurs som tematiserer LHBT-personers opplevelser i kirken og som skal styrke kompetansen på dette feltet.

Sverre Elgvin Lied skriver blant annet:

Ut fra den informasjonen som har kommet ut, synes ikke kurset å gi rom for nyanseringer, problematiseringer og meningsutveksling. Hvilke andre kurs deltar man på i arbeids- eller menighetsliv, der det ikke gis rom for refleksjon og motforestillinger? Vi finner det dessuten påfallende at det i stor grad er personer med ulik LHBT-identitet som har analysert resultatene av undersøkelsen, bestemt innholdet i kurset og selv underviser og leder dem. Hvorfor får bare LHBT-personer med politisk/teologisk «korrekte» meninger slippe til? Hvorfor er mangfoldet av kristne LHBT-personer bevisst utelatt? Hvorfor får ikke kristne menn og kvinner, som av ulike grunner ikke ønsker å leve ut sine homofile følelser, dele sine erfaringer? Og hvorfor får ikke noen av de mange LHBT-personene som har kritiske innvendinger mot den skeive ideologien, delta med sine erfaringer og refleksjoner?

Sverre Elgvin Lied oppfordrer de som ikke anerkjenner budskapet i kurset om å si nei til invitasjonen:

Vi oppfordrer alle kirkelig ansatte og medlemmer av bispedømmerådene til å vurdere å si «nei takk» til deltakelse i LHBT-kurset. Ingen skal presses til taust å motta budskap som bryter med egne teologiske og etiske overbevisninger. La oss være gode kolleger for alle slags mennesker og møte enhver med vennlighet, saklighet og respekt!

 

Les hele innlegget på Verdidebatt.

Her er materialet som er utgangspunktet for Den norske kirkes LHBTIQ-kurs for ansatte

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter