Misjonskirken jobber med felles syn på homofilt samliv

Foto: Andrea Piacquadio fra Pexels
Foto: Andrea Piacquadio fra Pexels

I løpet av de nærmeste månedene, skal alle misjonskirkene få tilsendt et dokument, fra sentralt hold, som klargjør hvor trossamfunnet står i ulike teologiske spørsmål.

Dette gjelder også spørsmålet om hvordan man forholder seg til homofilt samliv. Det skriver avisen Dagen. Dagen skriver videre:

Oslo Misjonskirke Betlehem valgte å starte prosessen i egen menighet om hvor kirken skal stå i spørsmålet om homofilt samliv, før man er kjent med hvordan Misjonskirken sentralt stiller seg til spørsmålet.

Det ble i oktober kjent at ledelsen i Oslo Misjonskirke Betlehem ønsker å anerkjenne homofilt samliv, og gi disse like medlemsrettigheter.

Dagen har snakket med flere menighetsledere i trossamfunnet som kan fortelle at dette nå diskuteres i forsamlingene.

Teologisk og praktisk

Misjonskirkens predikant- og menighetsråd (MKN) har imidlertid i lang tid jobbet med å revidere dokumentet som angir hvordan trossamfunnet stiller seg i dette spørsmålet.

Dette kan bli sendt til menighetene allerede i første kvartal i 2023, får Dagen opplyst.

Det er denne prosessen Misjonskirkene nå avventer resultatet av.

Jens Kåre Lindal er pastor i Misjonskirken Vågsbygd i Kristiansand, og sitter også i rådet som utarbeider dokumentet som skal ut til menighetene.

– Det vil bli en tydelig teologisk og praktisk tilnærming til spørsmålet. Nå må vi avvente prosessen som går, og så er vi forberedt på å ta den videre prosessen i vår menighet, sier Lindal.

– Vanskelig

I Oslo har man altså allerede gått i gang med det lokale arbeidet, før rådet har presentert et dokument menighetene kan forholde seg til.

Forrige gang dokumentet ble revidert, var i 2004.

Uansett hva Misjonskirken sentralt vil falle ned på, sier Lindal det vil bli en krevende sak for de lokale menighetene.

– Den felles prosessen er viktig, fordi vi har forpliktet oss til noe felles. Jeg har tro på at vi må ha gode prosesser både sentralt og lokalt, men det er ingen tvil om at det vil bli vanskelig, sier Lindal.

– Beklagelig soloutspill

Sten Sørensen er pastor i Misjonskirken i Stavanger, og han er ikke glad for at utspillet i Oslo.

– Det var beklagelig at vi fikk et soloutspill, og da vil ikke jeg gå ut og gjøre det samme, fra den andre siden. Vi venter nå på en innstilling fra sentralt hold, og vil forholde oss til den. Vi vil følge det som kommer fra sentralt hold.

– Uansett hva som kommer?

– Misjonskirken i Stavanger vil følge det sentrale rådet, som vi tror vil være klokt, sier Sørensen, som også vil komme med et hjertesukk.

Jeg er veldig trøtt av denne debatten, og håper vi kan fokusere på forkynne evangeliet.

– Står på det klassiske synet

Dagen har vært i kontakt med flere menighetsledere i forbindelse med saken, men det ikke mange som vil si noe før det sentrale dokumentet er på plass.

Pastor i Søgne Misjonskirke, Oddvin Larsen, flagger sitt eget syn.

– Som menighet avventer vi MKN sitt vedtak. Personlig står jeg på bibelens klassiske syn i denne saken, sier Larsen til Dagen.

Han vil ikke kommentere saken ytterligere.

Generalsekretær, Siri Iversen, har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Stemme

Forbud mot konverteringsterapi vedtatt

Under voteringen stemte 85 stortingsrepresentanter for, mens 15 stemte mot, ifølge Dagen. Loven, som har vært under utvikling siden 2019, vil gjøre det straffbart å prøve