Mann fra bergensområdet dømt for hatytringer mot transkvinne

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash
Det er trolig første gang noen dømmes for brudd på ny lov som verner transpersoner.
“Tiltalte har, ifølge dommen, gitt uttrykk for at hans fundamentale syn er at «en transekvinne er en mann, og at menn er menn og kvinner er kvinner».
Retten slår fast at allmennpreventive grunner tilsier at det bør reageres med forholdsvis streng straff mot mannens ytringer.
Retten mener de krenker beskyttede grupper av mennesker, noe som i praksis fører til at de som utsettes for dette begrenser sin deltakelse i offentlige debatter.
Han dømmes til 21 dagers betinget fengsel. I tillegg må han betale en bot på 15.000 kroner.
«Dette er en helt uakseptabel måter å omtale andre mennesker på», slår retten fast.”
NRK skriver følgende:

Formålet med lovendringa er å verne transpersonar og andre som har ein kjønnsidentitet eller eit kjønnsuttrykk som bryt med «omgivelsenes forventningar», som det står i forarbeida til lova.

Det er også bakgrunnen for at tingretten fann mannen skuldig i å ha framsett hatytringar mot transkvinna i eit kommentarfelt på Facebook.

Kvinna fortel at det verste var når kommentarane blei skrivne.

– Han heldt fram under rettssaka, ikkje med same typen hets, men med feilkjønning. Feil pronomen og bruke feil namn på meg, seier ho til NRK.

Meiner han er uskuldig

Mannen som no er dømd, innrømmer at han skreiv kommentarane, men at dei må vere innanfor ytringsfridomen.

Dette er tingretten heilt usamd i og meiner at det må reagerast strengt mot slike ytringar.

– Dei krenker beskytta grupper av menneske og som i praksis fører til at dei som blir utsett for det avgrensar si deltaking i offentlege debattar, skriv retten.

Dei dømde mannen til fengsel på vilkår i 21 dagar og ei bot på 15.000 kroner. Mannen må også betale retten 3000 kroner i sakskostnader.

– Såre meg

NRK har vore i kontakt med mannen sin forsvar, Einar Råen. Han vil førebels ikkje uttale seg om dommen eller om dei har vurdert å anke avgjerda til lagmannsretten.

For den råka transkvinna er det ei stor lette at tingretten valde å dømme mannen for det han skreiv.

– Dei som kjenner meg er stort sett anstendige menneske. Det er veldig få gonger dette er ein greie. Men når nokon prøver å bruke dette mot meg for å såre meg, då er eg ganske kvikk med å slå fast at dette gidd eg ikkje.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: T Hwang fra Unsplash

Finnmark dropper regnbuefarger på skolesekk

Avgjørelsen falt i hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune i går, melder Altaposten. Høyre, Fremskrittspartiet og Industri- og næringspartiet fremmet forslaget om at «sekkene skal være

Foto: Headway fra Unsplash

Kristent ressurssenter utvider staben

Peter Risholm gikk nylig inn i nyopprettet stilling i Kristent Ressurssenter. Der vil han jobbe med «kommunikasjon og samfunn», ifølge organisasjonens pressemelding. Den 1. desember