Mann dømt for hets mot transperson

Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash
Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash

En 22 år gammel mann fra Bryne er i Sør-Rogaland tingrett dømt til 18 dagers betinget fengsel og til å betale 12.000 kroner i bot etter å ha fremsatt en hatefull ytring mot en transperson. Det skriver Stavanger Aftenblad:

22-åringen skrev «degenerert som faen» i kommentarfeltet på Facebook hvor en NRK-artikkel om kjønnsbekreftende kirurgi var delt.

Mannens forsvarer, advokat Svein Kjetil Svendsen i Elden Advokatfirma sier til Aftenbladet at dommen allerede er anket.

– Saken er svært belastende for min klient, men denne dommen kan man ikke akseptere. Retten har foretatt en uriktig bevisvurdering og rettsanvendelsen. I tillegg er straffutmålingen alt for streng. Saken vil bli brakt inn til Gulating lagmannsrett, og vi forventer et helt annet resultat, sier 22-åringens forsvarer.

Dette er den andre dommen i saker hvor hatefulle ytringer er fremsatt mot transpersoner.

Forhånende

Den tiltalte mannen erkjenner at det var han som skrev kommentaren. Han nekter imidlertid straffskyld da han mener at utsagnet ikke er straffbart.

Retten kommer imidlertid til at ytringen helt klart er forhånende. Videre i dommen pekes det på at den ble fremsatt offentlig, som er et annet vilkår i den såkalte «hatparagrafen».

Retten mener at bruken av banneordet «faen» forsterker tiltaltes budskap.

«Når det gjelder tolkningen av selve ytringen «degenerert som faen» er det rettens klare oppfatning at dette er et utsagn som gir uttrykk for en sterk nedvurdering av et annet menneske. Det gir uttrykk for at det er noe galt eller sykt med menneske, og at det nedvurderer menneskeverdet til vedkommende; at personen ikke er likeverdig med andre mennesker», skriver tingrettsdommer Trond Øyvind Svendsen.

En enstemmig rett finner at utsagnet er utenfor ytringsfrihetens rammer.

Rammes av hatparagrafen

Så sent som i forrige uke ble en annen mann dømt for hatefulle ytringer fremsatt under en fotballkamp. «Knekk beina til den jævla negeren», ropte 34-åringen, som angret i samme sekund.

Det står ingenting i dommen mot 22-åringen om at han angret ytringen. Tvert om la han ifølge dommen inn flere kommentarer under artikkelen som støtter den første kommentaren.

«Det er videre utvilsomt i saken at NN (fornærmede journ.anm.) tilhører den gruppe som vernes etter straffeloven § 185 annet ledd bokstav d). Bestemmelsen verner transpersoner», skriver tingrettsdommeren.

Retten mener videre at tiltalte handlet forsettlig. «Ut fra bevissituasjonen er det klart at tiltalte visste hva han publiserte i kommentarfeltet og at han publiserte det med viten og vilje.»

Alvorlige følger

Saken mot 22-åringen kunne vært løst med et forelegg, men dette nektet tiltalte å vedta. Derfor måtte saken behandles i retten.

Under straffutmålingen vises det i dommen til de alvorlige konsekvensene den straffbare ytringen har fått for fornærmede. I retten forklarte han blant annet at han var sykemeldt i en periode, og også at han har fått oppfølging fra en trygghetsperson i politiet. Fornærmede har også fått voldsalarm.

«Retten ser alvorlig på at hendelsen har fått store konsekvenser for fornærmedes psykiske helse og mulighet for livsutfoldelse, herunder at han ikke lenger tør å delta i offentlig debatt om kjønnsidentitet», står det i dommen.

Stavanger Aftenblad

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter