Mange kirkeledere ønsker forbud mot konverteringsterapi

Terapi
Foto: Nik Shuliahin fra Unsplash

– At jeg som kirkeleder gir min tilslutning til denne erklæringen, bør ikke være overraskende for noen. Formuleringene i oppropet er helt i tråd med hva jeg har sagt offentlig som kirkeleder i snart fem år, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet til avisen Vårt Land.

I likhet med erkebiskop Desmond Tutu, tidligere overrabbiner i Irland, David Rosen og over 370 andre religiøse leder, har hun skrevet under en global og tverreligiøs erklæring. I den krever de at såkalt konverteringsterapi forbys verden over.

Vårt Land skriver at konverteringsterapi, også omtalt som homoterapi, er et forsøk på å endre en persons seksuelle legning fra å være skeiv, til å bli heterofil, og synes å glemme at også transterapi er inkludert i denne erklæringen.

I erklæringen tas det også til orde for å få slutt på vold, diskriminering og kriminalisering av LHBT-personer.

Bak initiativet står Global Interfaith Commision on LGBT+ Lives, som administreres av Ozanne Foundation. Stiftelsen ble startet av Jayne Ozanne, som selv er skeiv. Biskopen av Liverpool er styreleder.

– Vi har aldri hatt en så kraftig, klar og støttende uttalelse fra så mange ledere, uttalte Jayne Ozanne til CNN da erklæringen ble lansert 16. desember.

I erklæringen blir det stadfestet «at alle mennesker av alle seksuelle legninger, kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk er en verdifull del av skapelsen og er en del av den naturlige ordenen». Det bes også om tilgivelse «fra de som har fått ødelagt liv under påskudd av religiøs lære».

Åtte nordmenn har hittil satt navnet sitt under erklæringen. Preses Olav Fykse Tveit er blant dem. Han mener erklæringen er et viktig internasjonalt og flerreligiøst signal «som kan gi et tydeligere uttrykk for respekt for mennesker med ulik legning», og skriver i en tekstmelding til Vårt Land:

Det er dessverre en mangel i mange land, også i religiøse sammenhenger. Dette med såkalt konverteringsterapi er ikke en måte å møte homofile og lesbiske mennesker på med respekt for den de er. Som en del av profesjonell terapi er det utelukket her til lands, men det kan være et press i den retning i ulike religiøse sammenhenger.

Også biskopene Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, Jan Otto Myrseth, Kari Veiteberg og Atle Sommerfeldt er blant dem som står tilsluttet den tverreligiøse erklæringen.

I Norge er flere kristne organisasjoner tilknyttet Til Helhet, som er et tverrkirkelig kontaktforum for seksualitet og kristentro. Nettverket er blitt beskyldt for å drive med konverteringsterapi, noe de selv har avvist. På nettsiden deres heter det at de vil «gå sammen med deg som kjenner at seksuell tiltrekning til noen av ditt eget kjønn, (…) er problematisk for deg, og som ønsker noen å snakke med dette om». De ønsker også å «formidle tro på at endring i seksuell orientering er mulig», skriver de på side sider. Raaum er svært kritisk til dette og sier til Vårt Land:

Å gå inn med dette som en forutsetning, synes jeg er en meget problematisk posisjon. Da møter man et annet menneske med en forutsetning at de skal endre sin identitet eller grunnleggende sider ved seg selv. Det kan skape skam.

På spørsmål fra Vårt Land om hva  kirken har å bidra med til personer som selv ønsker hjelp til å endre sin egen seksuelle orientering, svarer hun:

 Om noen gir uttrykk for at de ønsker det, bør kirken trå varsomt. Men vi trenger å bli møtt med nåde og forståelse,

Til Helhet har tidligere redegjort for hvordan de mener et forbud mot konverteringsterapi vil kunne slå negativt ut. I et innlegg publisert i Vårt Land skriver de blant annet:

«Det er konfidenten – og ikke sjelesørgeren – som skal avgjøre målet for samtalene. Derfor handler spørsmålet om forbud om det følgende: Skal det fortsatt være tillatt for en homofil som ikke ønsker å gå inn i et homofilt forhold å samtale med en sjelesørger som vil gi vedkommende støtte? Bare hvis svaret er ja på dette spørsmålet vil tros- og ytringsfrihet fortsatt bli ivaretatt i landet vårt», skrev de.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Adam Nescioruk fra Unsplash

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir