Likestillingsombudet etterlyser utvidet hatparagraf i straffeloven

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

NRK skriver at det bekymrer likestillingsombudet at halvannet år etter at Stortinget vedtok at transpersoner skulle få et strafferettslig vern, er de fortsatt ikke inkludert i hatparagrafen:

 

Straffelovens paragraf 185 eller «hatparagrafen» som den oftest kalles, gir et ekstra vern til utsatte grupper. Transpersoner er ikke inkludert i hatparagrafen. Det er derfor vanskeligere for transpersoner å få hatefulle ytringer, trakassering og vold anerkjent som hatkriminalitet.

Endring av paragrafen har vært lovet lenge. I årets forslag til statsbudsjett heter det derimot at det tas «sikte på å vurdere behovet for en lovendring».

Bjurstrøm har sendt et brev til både justisdepartementet og kultur- og likestillingsdepartementet hvor hun spør om lovendringen er besluttet eller ikke. Foreløpig har hun ikke fått svar.

– Når man sier man skal vurdere denne endringen, så skaper det mye usikkerhet. Dette er ikke et stort og vanskelig lovarbeid. Det kan gjøres veldig enkelt, sier hun.

– Klønete formulert

I en e-post til NRK skriver justisdepartementet at:

– Formuleringen i statsbudsjettet må ikke forstås som noe annet enn at vi er i prosess med å følge opp det som regjeringen sendte på høring i 2018. Jeg vet at mange venter rastløst på at vi kommer i mål med arbeidet, men det er viktig at lovendringer er godt faglig gjennomarbeidet, skriver statssekretær Thor Kleppen Sættem.

Utover det ønsker ikke departementet å si noe.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har mottatt flere bekymringsmeldinger om formuleringen i budsjettet.

– Det er fint om vi kan lese ut fra formuleringen at dette er en ren formalitet, men det er i beste fall klønete formulert. Folk er nå bekymret for om en endring i det hele tatt kommer, sier Hanne Bjurstrøm.

Det var Arbeiderpartiet som fremmet forslaget om lovendring i 2018. Jon Reidar Øyan, leder av .

– Her viser regjeringen nok en gang at de ikke tar stortingsflertallet på alvor. Vårt vedtak gir ikke rom for å synse, sier Øyan til NRK.

Han mener at det er uforståelig at det har tatt over halvannet år å få endret hatparagrafen.

– Det vitner om en herlig mangel på kompetanse på høyt nivå. Hvor mange flere transpersoner skal bli slått ned før regjeringen agerer?

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter