Thailands nye politiske flertall ønsker å tillate likekjønnede ekteskap

Foto: JJ Ying fra Unsplash
Foto: JJ Ying fra Unsplash

Land i Asia har til nå vært tilbakeholdne med å godta likekjønnede ekteskap, men nå ser det ut til at Thailand er på vei til å innføre ordningen. Ved landets parlamentsvalg den 14. mai vanr det åtte politiske partier som vant et flertall av setene i Thailands parlament. Disse  undertegnet mandag en intensjonsavtale der de forplikter seg til å skrive om grunnloven, anerkjenne likekjønnede ekteskap, og avskaffe militær verneplikt unntatt i krisesituasjoner.

De tre målene var blant 23 skissert i en avtale utarbeidet etter forhandlinger ledet av Move Forward Party (MFP), som vant flest seter og den største andelen av stemmene i valget, skriver The Straits Times.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter