Leder for Evangelisk Netværk i Danmark: Kronprinsessen burde sagt nei til å være World Prides beskytter

Foto: Isi Parente fra Unsplash
Foto: Isi Parente fra Unsplash

Dorte Sig Leergaard er leder av Evangelisk Luthersk Netværk i Danmark, og har skrevet en klar kommentar til at den danske kronprinsesse Mary sa ja til å være øverste beskytter av World Pride som ble feiret i København og Malmø.

Leergaard peker på alt det som Pride også innebærer, og som det ikke blir snakket høyt om:

Der kan være gode grunde til, at man bakker op om dele af Copenhagen 2021. I Danmark findes der f.eks. på gadeplan stadig had, vold og mobning af seksuelle minoriteter. I udlandet findes der i nogle lande målrettet forfølgelse, kriminalisering og visse steder dødsstraf for homoseksualitet.

Kronprinsessens valg kan alligevel vække undren. For når det kommer til Copenhagen 2021 og de LGBT-organisationer, der står bag, så er der ikke blot tale om at sørge for lige rettigheder, bekæmpe forfølgelse, give plads til mangfoldighed og respektere alle mennesker som ligeværdige. Der er tale om, at hele samfundet skal indrette sig efter deres erklærede normkritiske kønsideologi.

En ideologi hvis konsekvenser blandt andet er:

 • Du definerer selv, om du er mand, kvinde eller noget helt tredje – og alle andre skal rette sig efter det
 • Sproget skal indrettes efter minoriteternes krav
 • Transmænd kan føde deres egne børn – ”Far, hvordan var det at føde mig?”
 • Transkvinder skal behandles som biologiske kvinder – i sportskonkurrencer, fængsler, på arbejdspladser og i omklædningsrum
 • Kampen for kvinders rettigheder bliver illusorisk
 • Børnehaver skal indrettes kønsneutralt, for børn må ikke blive præget af gængse kønsnormer
 • Børn og unge helt ned til seks år skal have ret til juridisk kønsskifte
 • Unge vokser op uden seksuelle normer og holdepunkter
 • Surrogati (rugemoderskab) skal være tilladt, for alle uanset køn eller seksualitet har ret til at få et barn
 • Surrogati fratager et barn retten til at kende sin biologiske mor og far, som FN’s børnekonvention ellers værner om
 • Familie kan være hvad som helst – afhængig af voksnes behov

Overdrevet? Slet ikke!

Det er ikke svært at få øje på, at det vil medføre samlivsanarki, forvirring, egoisme og ophævelse af den grundlæggende familiestruktur, som vi har bygget samfund på i mange århundreder – og som i høj grad har sin rod i kristendom.

Derfor vækker det undren, at kongehuset, der i så udpræget grad bygger på og er opretholdt af traditioner og normer aktivt støtter denne radikale, normkritiske ideologi. Er kronprinsessen – eller hendes rådgivere overhovedet opmærksomme på, hvor radikalt denne ideolog ønsker at ændre samfundet, og på, hvor den har sine venstredrejede rødder?

H.K.H. Kronprinsesse Mary burde have takket pænt nej til at blive protektor for Copenhagen 2021.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Camylla Battani fra Unsplash

Venstre vil tillate surrogati i Norge

Venstre la torsdag fram følgende forslag: * Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å tillate samtidig egg- og sæddonasjon for enslige og par. * Stortinget ber

Foto: Rubaitul Azad fra Unsplash

El Salvador forbyr kjønnsideologi i skoleverket

President Nayib Bukele forbyr alt utdanningsmateriell som inneholder såkalt kjønnsideologi fra offentlige skoler og universiteter i El Salvador. Det skriver Document.no. FDocument.no skriver at forbudet