Krav om at svenske Equmenia-kirken skal tilby LHBTIQ-bryllup

Foto: Sandy Millar fra Unsplash
Foto: Sandy Millar fra Unsplash

Et stort antall medlemmer i Equmenia -kirken krever nå at alle menigheter i trossamfunnet må bli tvunget til å tilby LGBTQ -bryllup. De har sendt inn et forslag til kirkekonferansen, men kirkestyret foreslår avslag med henvisning til menighetens grunnleggende syn på menighetenes uavhengighet. Det er avisen Världen idag som skriver dette. Avisen skriver videre:

Nu ökar trycket på Equmenia­kyrkan att tvinga sina församlingar till hbtq-vigslar. I dag är det upp till varje församling att ta ställning i den här typen av frågor, men inför samfundets kyrkokonferens den 19–26 september har 66 personer skrivit under en motion om att alla dess församlingar måste vara redo att viga samkönade par, skriver Dagen.

Förslaget som presenteras liknar det som Svenska kyrkan har i dag och innebär att alla församlingar ska garantera att samkönade vigslar ska kunna genomföras, men att enskilda pastorer kan välja att avstå från att viga.

Bland undertecknarna finns flera pastorer och diakoner. Maria Fässberg Norrhall, pastor och föreståndare i S:t Jakobs församling i Göteborg, är en av dem. Hon säger till Dagen att det handlar om att inkludera och bejaka de hbtq-personer som redan finns i församlingarna.

Fässberg Norrhall ser inga problem med att förslaget går emot Equmeniakyrkans grundsyn om den självständiga församlingen.

– Skulle vi anta motionen skulle det kanske bli ett ramaskri i en del församlingar, vissa skulle kanske till och med lämna Equmeniakyrkan. Jag tänker att må så vara. Enheten får inte vara värd så mycket att den sker på en utsatt grupps bekostnad.

Kyrkostyrelsen vill dock slå vakt om församlingarnas självbestämmande och föreslår att motionen avslås.

Kyrkoledaren Lasse Svensson hänvisar till samfundets grunddokument. Han säger till Dagen att kyrkostyrelsen i övrigt bejakar det som står i motionen om inkludering av hbtq-personer.

– Men att tvinga in alla församlingar i samma synsätt är inte möjligt utifrån vår kyrkosyn.

Om motionen röstas igenom skulle det öppna för en diskussion om vilka andra frågor som i så fall ska bestämmas på nationell nivå och hur fria församlingarna ska få vara.

– Kyrkokonferensen är vårt högsta beslutande organ och det som bestäms där är vår samlade kyrkas åsikt. Allt är naturligtvis möjligt, även att ändra kyrkosyn, säger Lasse Svensson.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter